ข่าว
100 year

โพลเผยคนไทยยังหนุน 'แต่งก่อนอยู่' มากกว่า 'อยู่ก่อนแต่ง'

ไทยรัฐออนไลน์3 ก.ย. 2555 17:27 น.
SHARE

'นิด้าโพล' เผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าแต่งก่อนอยู่มากกว่าอยู่ก่อนแต่งในสถาบันครอบครัว ชี้เป็นธรรมเนียมที่ดีงามของไทย เชื่อปัญหาที่หย่าร้างกันมากสุดคือไม่ให้เกียรติกันและกัน...

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน 'นิด้าโพล' สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง ชีวิตคู่สังคมไทย แต่งก่อนอยู่ หรืออยู่ก่อนแต่ง สำรวจระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2555 สำรวจจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,255 หน่วยตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 68.65 เชื่อว่าปัจจุบันการกินอยู่ของสามีภรรยายังแต่งก่อนอยู่ เพราะเป็นขนบธรรมเนียมที่ดีงานของไทย ส่วนอีกร้อยละ 31.35 เชื่อว่าอยู่ก่อนแต่ง เพราะได้ทดลองใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน และเรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อน ทั้งนี้ ประชาชนเห็นด้วยกับการอยู่ก่อนแต่งในระดับปานกลาง ร้อยละ 33.14 ระดับน้อย ร้อยละ 22.69 และระดับน้อยที่สุดร้อยละ 22.53

ต่อข้อถามที่ว่าปัจจุบันเมื่อใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน การจดทะเบียนสมรสมีความจำเป็นหรือไม่ ร้อยละ 64.29 เชื่อว่าจำเป็น เพราะเป็นการแสดงถึงการอยู่ด้วยกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ ส่วนร้อยละ 35.71 เชื่อว่าไม่จำเป็น เพราะอยู่ที่ความรู้สึกและการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมากกว่า

ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้ครอบครัวแยกทาง หรือหย่าร้างกันมากที่สุด ร้อยละ 49.83 เชื่อว่าเกิดจากปัญหาการไม่เข้าใจกัน ขาดความอดทนและไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ร้อยละ 26.67 เชื่อว่าเกิดจากปัญหาการนอกใจกัน และไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกัน และร้อยละ 23.50 เชื่อว่าเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ การเงิน สภาพแวดล้อม.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้