ไลฟ์สไตล์
100 year

พท.-ปชป.ประสานเสียงหนุนกฎหมายฟอกเงิน

ไทยรัฐออนไลน์
13 มิ.ย. 2555 20:50 น.
SHARE

พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมหนุนกฎหมายฟอกเงิน-ต้านก่อการร้าย วาระแรก ขณะยังหวั่น ปปง.อาจถูกการเมืองแทรกได้ ด้านเลขาฯ ปปง.ย้ำปลอดการเมือง ขู่สถาบันการเงินไม่ให้ข้อมูลเจอปรับอาน...

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่คณะ รัฐมนตรี และ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย และคณะเป็นผู้เสนอ

โดยนายเจริญ กล่าวว่า เนื้อหาของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ และผู้เสนอทั้ง 2 คณะมีเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกัน จึงขออนุญาตจากที่ประชุมให้พิจารณาไปในคราวเดียวกัน แต่แยกการลงมติและขออนุญาตสภาฯให้ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เข้าชี้แจงต่อที่ประชุม ถึงโครงสร้างการออกแบบกฎหมายทั้ง 2 ฉบับเพิ่มเติมด้วย จากนั้น พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รมว.ยุติธรรม ได้ชี้แจงหลักการสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่า กฎหมายเก่าไม่ได้กำหนดการทำผิดอาญาบางฐานความผิดไว้เป็นความผิดมูลฐานจึง เห็นควรกำหนดความผิดมูลฐานเพิ่มเติมและกำหนดกรอบให้ชัดเจน เพื่อคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพประชาชน รวมถึงกำหนดอำนาจหน้าที่ของ ปปง.ที่จะกำหนดนโยบายประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงิน เพื่อหาแนวทางป้องกันและกำหนดมาตรการคุ้มครองพยาน

ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แม้ไทยจะกำหนดความผิดฐานก่อการร้ายไว้ในกฎหมายอาญา และมีความผิดมูลฐานใน พ.ร.บ.ฟอกเงินเดิมแต่ยังไม่มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการ เงิน แก่การก่อการร้ายและการเข้าถึงเงินทุนของผู้ก่อการร้ายจึงต้องกำหนดมาตรการ ด้วยการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย รวมถึงระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของ ปปง. ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ด้าน น.ส.ธีรรัตน์ ผู้เสนอร่างฯ กล่าวว่าร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับมีความสำคัญ และจำเป็นต้องออกกฎหมายฉบับนี้ สืบเนื่องมาจาก คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force) หรือFATF กำหนดให้ไทยมีข้อบกพร่องและถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยง ในการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ภาคธุรกิจเอกชนมากเพราะเมื่อไปติดต่อการค้าทั่วโลก ภาคธุรกิจของไทยต้องถูกจับตาเป็นพิเศษ

จากนั้นได้เปิดให้ ส.ส.อภิปราย โดยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ถ้าเป็นไปได้อยากให้กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ก่อนที่แฟตเอฟจะชงรอบ พิจารณาก่อนเดือนก.พ.2556 ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้ถือว่า ปปง.เป็นหน่วยงานหลักที่จะดูแลกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ แต่จำนวนบุคลากรของสำนักงาน ปปง. มีเพียง 200 กว่าคน ขณะที่เจ้าหน้าที่ดูแลการเงินมีแค่ 5 คนเท่านั้น

นายอลงกรณ์ พลบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ อดีต รมช.พาณิชย์ กล่าวว่าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเสนอมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว สมัยตนเป็น รมช.พาณิชย์ แต่รัฐบาลชุดนี้มัวแต่ยุ่งอยู่กับการเมืองไม่สนใจประโยชน์ของประชาชนและชาติ จนทางแฟตเอฟขึ้นบัญชีดำ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า อยากถาม พ.ต.อ.สีหนาท และพล.ต.อ.ประชา ว่า ขณะนี้มีการขึ้นบัญชีผู้ก่อการร้ายแล้วหรือไม่ จำนวนเท่าไร หากมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมกลุ่มผู้ก่อการร้ายจะได้รับการนิรโทษกรรมด้วย หรือไม่ และจะให้ความมั่นใจในการปฏิบัติตามกฎหมายได้หรือไม่ ไม่เช่นนั้นตนก็ให้การสนับสนุนไม่ได้ พ.อ.วินัย สมพงษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นสวรรค์ของผู้ก่อการร้ายและการฟอกเงิน เพราะเข้าออกง่าย เปิดเสรีทั้งการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว จึงขอเสนอให้ปรับปรุงงานด้านการข่าว และประสานนานาชาติเพื่อรับมือกับนักฟอกเงิน นักก่อการร้ายจากต่างประเทศ

ส่วน นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การเพิ่มอีกหลายฐานความผิด ด้านหนึ่งก็ง่ายต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติแต่อีกด้านก็เพิ่มช่องทางให้ อำนาจที่มิชอบเข้ามา เพราะมีข้อกังวลว่าหากอำนาจการเมืองเข้าไปมีบทบาทเหนือ ปปง.และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จะมีหลักประกันอะไรว่าผู้บริสุทธิ์จะไม่ถูกยัดข้อหาใน 12 ความผิดมูลฐานที่เพิ่มขึ้นมาซึ่ง ปปง.เองต้องปรับปรุงตัวครั้งใหญ่ ลำพังแค่ 11 ความผิดมูลฐานเดิมก็ทำงานกันหัวหมุน เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ต้องทำงานหนักมากขึ้นและยังไม่ครอบคลุมเกี่ยวกับการความผิดต่อองค์พระมหา กษัตริย์ ราชินี รัชทายาท ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร และพวกเตรียมการก่อกบฏ ใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกำหนด ซ่องสุมกองกำลังอาวุธ ซึ่งมีรูปธรรมที่เห็นชัดเจนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และการทำบัญชีรายชื่อผู้ ก่อการร้าย ปปง.จะใช้ดุลพินิจหรือมีกระบวนการตัดสินใจอย่างไร ข้อมูลที่ ปปง.มีในมือ ยืนยันได้หรือไม่ว่าจะไม่มีการใส่ร้าย หรือเป็นเครื่องมือทางการเมือง จึงขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ลงรายละเอียดในชั้นกรรมาธิการฯ

ด้าน พ.ต.อ.สีหนาท ชี้แจงว่า มั่นใจว่าการทำงานของ ปปง. จะปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง ขณะนี้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ 40 ประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยพร้อมจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงไว้ในร่างฯ ดังกล่าวส่วนข้อเสนอให้เพิ่ม เติมความผิดมูลฐาน อาทิ การปราบปรามการค้ามนุษย์การประเมินความเสี่ยง มีกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ชัดเจนส่วนการเก็บข้อมูลความลับ ลูกค้า การรายงานข้อมูลทางธุรกรรมของสถาบันการเงินมีกำหนดว่าหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ ตาม จะใช้วิธีการเปรียบเทียบปรับ ทั้งนี้ ปปง. ได้วิเคราะห์รายงานธุรกรรมอยู่แล้วหลังจากเปิดให้ที่ประชุมอภิปรายกันเกือบ 6 ชั่วโมง ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์รับหลักการวาระแรก รับร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับไว้พิจารณาโดยยึดร่าง ครม. เป็นหลัก และตั้งคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาจำนวน 31 คน ทั้ง 2 คณะ.

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 02:48 น.