ไลฟ์สไตล์
100 year

เร่งสนองพระราชดำริ "ในหลวง-ราชินี" กรมป่าไม้รุกป้องป่าฟื้น 8 ลุ่มน้ำ

ไทยรัฐออนไลน์
14 เม.ย. 2555 05:45 น.
SHARE

เน้นสังคม-เศรษฐกิจ-นิเวศยั่งยืน

นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้  เปิดเผยว่า กรมป่าไม้กำลังเร่งฟื้นฟู ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน ป่าสัก สะแกกรัง เจ้าพระยา และท่าจีน ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม รวม 8.46 ล้านไร่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระ นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  มาเป็นกรอบแนวทาง ได้แก่ 1. การปลูกป่าในใจคน คือฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ที่เสื่อมโทรมซึ่งจะต้องสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรที่มีความรักในทรัพยากรป่าไม้  2. การฟื้นฟูป่าและการปลูกป่าทดแทน ในพื้นที่ป่าที่มีการเสื่อมโทรม ด้วยแนวคิดการปลูกไม้ 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง 3. ป่าเปียก ฟื้นฟูป่าไม้โดยใช้ความชุ่มชื้นเป็นหลักสำคัญในการสร้างแนวป้องกันไฟป่า โดยใช้ไม้โตเร็วคลุมร่องน้ำเพื่อให้มีความชุ่มชื้นมากขึ้น และ 4.การปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางความลาดชันและร่องน้ำบนภูเขาเพื่อลดความรุนแรงในการไหลของน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำและยึดดินไม่ให้ถูกกัดชะและพังทลาย

อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวต่อว่า การนำแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติ จะคำนึงถึง “หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ใน 3 ส่วนสำคัญ คือสังคม  เศรษฐกิจ และนิเวศธรรมชาติ โดยกรมป่าไม้จะจัดฝึกอบรมชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ อปท. และเยาวชน รวม 176 รุ่น เพื่อส่งเสริมและบริหารจัดการป่าชุมชน การปลูกป่าชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 390 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 50 ไร่ การส่งเสริมคนอยู่กับป่าตามแนวพระราชดำริ ได้แก่ การทำนาขั้นบันไดและไร่นาป่าผสมในรูปแบบระบบเกษตรในพื้นที่ 11 ลุ่มน้ำ ลุ่มละ 300 ไร่ จัดทำฝายแบบกึ่งถาวร 4,000 แห่ง การจัดทำฝายแบบถาวร 1,520 แห่ง การจัดทำแอ่งเก็บน้ำขนาดเล็ก 11,000 แห่ง  การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 20,000,000 กล้า ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชน 80,000 ไร่ ปลูกหวายเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 20,000 ไร่ การเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 76 ล้านกล้า การเพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 9 ล้านกล้า เป็นต้น.

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 19:46 น.