ไลฟ์สไตล์
100 year

ครม.ไฟเขียวร่างกฎหมายตั้งกองทุนสื่อปลอดภัยฯ

ไทยรัฐออนไลน์
2 เม.ย. 2555 16:31 น.
SHARE

ครม.ไฟเขียว ร่างกฎหมายตั้งกองทุนสื่อปลอดภัยฯ สร้างกลไกเฝ้าระวังสื่อ ปลัด วธ.เผยชงเข้าสภาได้ทันที และไม่จำเป็นต้องเสนอให้กฤษฎีกาพิจารณาอีก...

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. นางสุกุมล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ... ตามที่ วธ.เสนอ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการผลิตและพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กระจายไปทุกระดับ รวมทั้งเป็นการสร้างกลไกในการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ โดยมีคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทำหน้าที่กำหนดการบริหาร ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ

นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ วธ.ได้ผ่านการเห็นชอบของ ครม. เมื่อรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี มาแล้ว รวมทั้งได้มีการนำเสนอกฤษฎีกาพิจารณาเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากได้เปลี่ยนรัฐบาล จึงต้องเสนอเข้าที่ประชุม ครม. พิจารณาใหม่อีกครั้ง เมื่อผ่านการเห็นชอบก็สามารถนำเสนอบรรจุในวาระสภานิติบัญญัติได้ทันที และไม่จำเป็นต้องเสนอให้กฤษฎีกาพิจารณาอีก

สำหรับร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้น โดยจะได้รับการจัดสรรแหล่งเงินทุน ในการบริหารจัดการกองทุนจาก 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. เงินรายได้จากกองทุน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) 2. ค่าปรับจากการละเมิดลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ของกระทรวงพาณิชย์ และ 3. เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ออกตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ  

“หากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ สามารถผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแล้ว จะเป็นหน่วยงานพัฒนาสนับสนุนการวิจัย การส่งเสริมสื่อทุกประเภทให้มีเนื้อหาสาระที่ดีและมีคุณภาพ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยุ โทรทัศน์ รวมถึงสื่อพื้นบ้าน โดยรูปแบบของกองทุนจะมีผู้จัดการกองทุน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก รวมถึงมีปลัดกระทรวงแต่ละกระทรวง และผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ส่วนการบริหารจัดการจะต้องมีการจัดทำแผนบริหาร การจัดทำงบประมาณรายจ่าย การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกองทุน ทั้งนี้ ผมคิดว่ารัฐบาลชุดนี้จะให้ความสำคัญ เนื่องจากนโยบายหลักด้านสังคม ได้มีการวาระการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์บรรจุด้วย” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว.

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 03:06 น.