สธ.ประชุมรับมือหวัดนกแม้ในไทยไม่พบกว่า 5 ปี

ข่าว

  สธ.ประชุมรับมือหวัดนกแม้ในไทยไม่พบกว่า 5 ปี

   1 มี.ค. 2555 13:24 น.

   รมว.สธ.ประชุม 19 จว. พื้นที่เสี่ยงไข้หวัดนกระบาด กำชับออก 6 มาตรการ คุมเข้มหากเกิดการแพร่ระบาดของโรค ด้านปลัดสธ.ยันเชื้อไวรัส H5N1 ยังไม่พบการกลายพันธุ์ หรือระบาดในประทศไทยกว่า 3 ปีแล้ว

   เมื่อวันที่ 1 มี.ค. มีรายงานว่า ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดประชุมผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานป้องกันโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่จังหวัดชายแดน รวม 43 จังหวัด จำนวนกว่า 300 คน เพื่อเร่งรัดการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก หรือเชื้อไวรัส "เอช 5 เอ็น 1" (H5N1) ในพื้นที่ในปี 2555 นี้ อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชน พร้อมมอบโล่เกียรติยศบุคคลที่มีผลงานในด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกยอดเยี่ยมระดับชาติ 3 ท่าน คือ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ และที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นส.พ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   นายวิทยา กล่าวว่า ขณะนี้ การระบาดของโรคไข้หวัดนกที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเพื่อนบ้านของไทยมีความถี่ขึ้น ในปี 2555 ตั้งแต่ 1 ม.ค.–24 ก.พ. องค์การอนามัยโลกรายงานพบเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีก 8 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง อินเดีย อิหร่าน เนปาล เวียดนาม และแอฟริกาใต้ และมีรายงานพบผู้ป่วยไข้หวัดนกในคน 8 ราย เสียชีวิต 6 ราย ใน 5 ประเทศ ได้แก่ อียิปต์ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และกัมพูชา

   สำหรับประเทศไทยนั้น ไม่พบผู้ป่วยไข้หวัดนกรายใหม่เป็นเวลากว่า 5 ปี หลังจากที่พบผู้ป่วยรายสุดท้ายเมื่อปี 2549 และไม่พบสัตว์ปีกติดเชื้อเป็นเวลามากกว่า 3 ปี แสดงให้เห็นว่าบุคลากรและระบบงานป้องกันควบคุมโรค ทั้งในคนและสัตว์ปีกของประเทศไทยได้ผลดี เป็นตัวอย่างแก่ประเทศต่างๆ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดโรคในสัตว์ปีก และมีความเสี่ยงการเกิดโรคในคน เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านยังมีไข้หวัดนกระบาดในสัตว์ปีก ดังนั้น จึงต้องเร่งรัดมาตรการทั้งการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกและในคน เพื่อรักษาความเข้มแข็งไม่ให้มีการระบาดในประเทศ และเตรียมความพร้อมในการควบคุมโรคที่อาจเกิดขึ้น

   นายวิทยา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ได้กำชับให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มิสเตอร์ไข้หวัดนก ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการ รพ.สต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้ง อสม.ทั้ง 19 จังหวัด เร่งรัดดำเนินการตามนโยบาย 6 ข้อ ดังนี้ 1.เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที 2. ร่วมมือเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก โดยประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกและนกธรรมชาติ ดูแลการนำเข้าสัตว์ปีกในบริเวณชายแดน แนะนำการเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างปลอดภัยในชุมชน หากพบการระบาดในสัตว์ ให้รีบแจ้งเตือนโรงพยาบาลในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมการดูแลผู้ป่วยทันที

   3. แจ้งเตือนประชาชนระวังภัยไข้หวัดนก ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ทั้งการป้องกันการติดเชื้อจากสัตว์ปีก และการป้องกันสัตว์ปีกให้ปลอดภัยจากไข้หวัดนก 4.เพิ่มการตรวจจับการระบาด โดยเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เมื่อพบผู้ป่วยปอดบวมร่วมกับมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีก หรือปอดบวม เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ 5.ให้รีบสอบสวนโรค โดยทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว หรือเอสอาร์อาร์ที (SRRT) เมื่อพบหรือได้รับรายงานว่าพบผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นไข้หวัดนก และ 6.ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ได้มาตรฐาน โดยเผยแพร่ข้อมูลความรู้และแนวทางปฏิบัติในการคัดกรองและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก ให้แพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในพื้นที่ทราบอย่างทั่วถึง และสั่งการให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

   ด้าน นพ.ไพจิตร์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในประเทศไทยจนถึงขณะนี้ ยังไม่พบการกลายพันธุ์ แต่อย่างไรก็ตาม เชื้อไวรัสนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมอยู่เสมอตามธรรมชาติ จึงมีโอกาสกลายพันธุ์ และมีสัตว์ปีกเป็นตัวแพร่เชื้อ จึงยังคงมีความเสี่ยงต่อการเกิดระบาดใหญ่อยู่ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้สำรองยาต้านไวรัส 2 ชนิดในโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย คือยาโอเซลทามิเวียร์และยาซานามิเวียร์ ซึ่งยานี้ยังใช้รักษาได้ผลดี โดยไทยพบผู้ป่วยไข้หวัดนกระหว่างเดือน ม.ค. 2547 ถึง ก.ค. 2549 รวม 25 คน เสียชีวิต 17 คน ขณะที่สถานการณ์ทั่วโลกตั้งแต่ พ.ศ. 2546-24 ก.พ.  2555 พบผู้ป่วยไข้หวัดนก 587 ราย เสียชีวิต 345 ราย

   นพ.พรเทพ กล่าวว่า การป้องกันควบคุมไข้หวัดนก เป็นงานที่ต้องทำควบคู่กันทั้งในคนและในสัตว์อย่างต่อเนื่อง ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชน รวมทั้งนานาประเทศ ขณะนี้ ประเทศไทยดำเนินงานภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 โดยเน้นการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน การรักษาและควบคุมโรคแบบบูรณาการ (One health) และจัดการระบบการเลี้ยงสัตว์ให้ปลอดโรค.

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   มือมีด สุดเหิมเกริมจอดดักรอ ก่อนขี่สะกดรอยตาม จี้ชิงทรัพย์เด็กหน้าโรงเรียน
   04:03

   มือมีด สุดเหิมเกริมจอดดักรอ ก่อนขี่สะกดรอยตาม จี้ชิงทรัพย์เด็กหน้าโรงเรียน

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 18:04 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์