ไลฟ์สไตล์
100 year

ก.พ.ค.กทม.

ซี.12
22 ก.พ. 2555 05:00 น.
SHARE

ก.พ.ค.หรือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ที่จัดตั้ง

ขึ้นตามกฎหมายข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ มีบทบาทโดดเด่นในการให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการโดยทั่วไป

แต่มีคำถามเหมือนกันว่า ก.พ.ค.กล้าพอหรือไม่ที่จะต่อกรกับการใช้อำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เป็นที่รับรู้กันว่าไม่ถูกต้องในด้านคุณธรรม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ใช้อำนาจนั้นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

กาลเวลาจะพิสูจน์เรื่องนี้ในไม่ช้าว่าจะพิทักษ์กฎหมายหรือพิทักษ์คุณธรรมกันแน่

ขอทิ้งประเด็นนี้ไว้ก่อนเพราะอยากจะกล่าวถึง กระบวนการพิทักษ์คุณธรรม ของข้าราชการอีกประเภทหนึ่งคือ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีกฎหมายเฉพาะของตัวเอง

กฎหมายระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ปี 2554 ได้ตอบสนองบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่กำหนดให้การบริหารงานบุคคลของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องมีกลไกในการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ด้วยการกำหนดให้มีองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์องค์กรหนึ่ง สำหรับให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกว่า คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร (ก.พ.ค.กทม.) มีจำนวน 5 คน ดำรงตำแหน่งวาระละ 6 ปี ทำงานที่ กทม.เต็มเวลาราชการ

ตอนนี้มี คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2555 ประกอบด้วย

1. นายสุชาติ เวโรจน์ อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นประธาน ก.พ.ค.กทม. 2. นายชลอ คชรัตน์ อดีตอธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นกรรมการ 3. นายธีระชัย เธียรสรรชัย อดีตผู้อำนวยการสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ 4. นางบุษบา กรัยวิเชียร อดีตรองเลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการ 5. นายพูลพันธ์ ไกรเสริม อดีตรองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ

ก.พ.ค.กทม. จะทำหน้าที่เช่นเดียวกับ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. ของข้าราชการพลเรือนสามัญ คือการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของข้าราชการผู้ถูกลงโทษทางวินัย พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการที่มีเหตุมาจากผู้บังคับบัญชา เช่น การแต่งตั้งโยกย้าย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น

รวมทั้งการเสนอแนะนโยบายแก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการพิทักษ์ปกป้องคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับข้าราชการ

ก.พ.ค.กทม.ทั้ง 5 รายประจำทำงานอยู่ที่อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 14 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถใช้สิทธิ์อุทธรณ์ หรือร้องทุกข์ได้

ต่อให้ความทุกข์หรือความไม่เป็นธรรมนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเองก็ไม่มีข้อยกเว้น.

“ซี.12”

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 20:49 น.