เทิดพระเกียรติ กึกก้องทั่วฟ้าเฉลิมพระชนมพรรษา 9 เพลงเพื่อ'พ่อ'

ข่าว

  เทิดพระเกียรติ กึกก้องทั่วฟ้าเฉลิมพระชนมพรรษา 9 เพลงเพื่อ'พ่อ'

  ไทยรัฐออนไลน์

   5 ธ.ค. 2554 08:00 น.

   บทเพลงเพื่อพ่อหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หลากหลายทำนอง และคำร้องที่แต่งขึ้นอย่างตั้งใจ วันนี้ 'ไทยรัฐออนไลน์' จึงได้รวบรวมบทเพลงเทิดพระเกียรติที่ติดหูคนไทยมาให้ฟังกันถึง 9 เพลง จากหลายร้อยบทเพลงแห่งการสดุดีในวาระพิเศษเช่นนี้

   หากจะให้กล่าวถึงบุคคลอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติอย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช แล้ว พระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ หรือประมุขของประเทศ แต่พระองค์คือผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถมาแทนที่ได้ในทุกปี ซึ่งใกล้ถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา สิ่งหนึ่งที่คนไทยสามารถแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายพระองค์ท่านได้ ก็คือการทำความดี สามัคคีปรองดองกัน รวมไปถึงการถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติของพระองค์ให้คนรุ่นหลังได้ทราบ ผ่านบทเพลงเทิดพระเกียรติต่างๆ ที่แต่งขึ้น ซึ่งเมื่อใกล้ถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อใด คนไทยก็ต้องได้ยินบทเพลงอันไพเราะเหล่านี้ทุกครั้ง

   9 บทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทางไทยรัฐออนไลน์ ได้คัดเลือกมาในวันนี้ ล้วนแต่เป็นบทเพลงที่คุ้นหูเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีความไพเราะ และซาบซึ้งถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่าน ที่ทรงปฏิบัติต่อคนไทย ผ่านพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์

   1. เพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา

   ประพันธ์โดย 4 นักแต่งเพลง และนักเขียนชื่อดังคือ ชาลี อินทรวิจิตร, อาจินต์ ปัญจพันธ์, สุรพล โทณะวณิก และเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

   ประพันธ์ทำนองโดย สง่า อารัมภีร์, นคร ถนอมทรัพย์, แมนรัตย์ ศรีกรานนท์ และประสิทธิ์ พยอมยงค์

   บรรเลงโดยวงดนตรีเฉลิมราชย์ (ผู้ควบคุมวงคือ วิรัช อยู่ถาวร)   บทเพลงนี้แต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2542 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นเพลงที่สื่อความหมายถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทย

   2. เพลงของขวัญจากก้อนดิน

   ประพันธ์เนื้อร้อง/ทำนอง โดย  นิติพงษ์ ห่อนาค

   ขับร้องโดย ธงไชย แมคอินไตย์   "เพราะพ่อรู้ พ่อคือ พลังแห่งแผ่นดิน ให้เราพออยู่ พอกินกันต่อไป" คำร้องหนึ่งในท่อนที่คุ้นหูจากเพลงเทิดพระเกียรติ ซึ่งแต่งขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช 2542 ทุกวันนี้บทเพลงของขวัญจากก้อนดิน ก็ยังคงเป็นเพลงที่หลายคนชื่นชอบ และเปล่งเสียงร้องเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พ่อหลวงอยู่จนทุกวันนี้

   3. เพลง King of King

   ประพันธ์เนื้อร้องโดย สุรักษ์ สุขเสวี

   ประพันธ์ทำนองโดย พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา   King of King บทเพลงที่แต่งเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อพุทธศักราช 2549 ในปีนั้นถือเป็นปีมหามงคลของชาวไทย มีการจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งก็รวมไปถึงบทเพลงดังกล่าวนี้ ที่มีจังหวะปลุกอารมณ์คนฟังให้คล้อยตามไปกับเนื้อร้องและท่วงทำนอง ซึ่งยังคงถูกนำมาเปิดใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์อยู่เสมอ

   4. เพลงรูปที่มีทุกบ้าน

   ประพันธ์เนื้อร้องโดย นิติพงษ์ ห่อนาค

   ประพันธ์ทำนองโดย อภิไชย เย็นพูนสุข

   ขับร้องโดย ธงไชย แมคอินไตย์   "รูปที่มีทุกบ้าน"  บทเพลงที่มีเนื้อหาซาบซึ้งกินใจ ไม่มีบ้านไหนในเมืองไทยที่ไม่มีรูปพระองค์ท่านติดอยู่บนฝาผนัง หรือตั้งไว้เพื่อแสดงความจงรักภักดี ไม่ว่าจะจนหรือจะมากมี รูปใบนี้จะมีติดอยู่ทุกบ้าน เพลงนี้แต่งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อปี 2550

   5. เพลงทรงพระเจริญ

   ประพันธ์เนื้อร้องโดย ยืนยง โอภากุล

   ประพันธ์ทำนอง/เรียบเรียงโดย อัสนีย์ โชติกุล

   ขับร้องโดย อัสนีย์ โชติกุล  Ft.  ยืนยง โอภากุล   ไพเราะไม่แพ้เพลงอื่น สำหรับบทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อปี 2550

   6.  เพลงครองแผ่นดินโดยธรรม

   ประพันธ์เนื้อร้อง/ทำนองโดย ประภาส ชลศรานนท์   บทเพลงนี้แต่งขึ้นเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้ขับร้องทั้งสิ้น 9,999 คน ซึ่งล้วนแต่เป็นคนไทยที่มาจากหลายสาขาอาชีพ อาทิ ศิลปิน ข้าราชการ ดารา ฯลฯ และนักดนตรีจากทุกเหล่าทัพร่วมบรรเลง ผสมผสานออกมาเป็นเพลงเทิดพระเกียรติอันยิ่งใหญ่ ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   7.  เพลงธงนำชีวิต

   ประพันธ์เนื้อร้องโดย สีฟ้า

   ประพันธ์ทำนองโดย อภิไชย เย็นพูนสุข   บทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสครบ 7 รอบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2554 ซึ่งเพลงนี้ได้ศิลปินในเครือแกรมมี่มาร่วมขับร้องหลายชีวิต

   8. เพลง 84 พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ

   จัดทำโดย กรมชลประทาน

   ขับร้องโดย ธนชัย อุชชิน (ป๊อด โมเดิร์นด็อก)   เพลงนี้จัดทำขึ้นเพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ 84 พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ ของกรมชลประทาน เนื้อหานั้นกล่าวถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ ที่ทรงวางแผนระบบชลประทานให้กับเมืองไทย รวมไปถึงพระราชกรณียกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน

   9. เพลงในหลวงของแผ่นดิน

   จัดทำโดย บริษัท XACT&Scenario   เพลงนี้นอกจากจะถูกนำไปใช้ในละครเวทีเรื่องสี่แผ่นดินแล้ว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ขับร้องโดยนักแสดง และศิลปินจาก XACT & Scenario หลายชีวิต อาทิ ศิลปินจากเดอะ สตาร์, นัท มีเรีย, สินจัย เปล่งพานิช, หนูนา หนึ่งธิดา, ปิติ บารมีอนันต์, ภูธเนศ หงษ์มานพ, ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง ฯลฯ

    

   Twitter : Sriploi_social

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   ยังไงคะคุณตำรวจ? 2 ผัวเมียเถียงขาดใจ ซื้อรถใหม่แค่เดือนเดียว ทำไมถูกจับควันดำ
   04:08

   ยังไงคะคุณตำรวจ? 2 ผัวเมียเถียงขาดใจ ซื้อรถใหม่แค่เดือนเดียว ทำไมถูกจับควันดำ

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 21:30 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์