ไลฟ์สไตล์
100 year

กรมป่าไม้ ยืด คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใสปี54

22 ส.ค. 2554 17:00 น.
SHARE

นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้ เผย ภูมิใจที่องค์กรคว้ารางวัล "องค์กรโปร่งใสปี 54" ตามเกณฑ์ประเมินสำนักงาน ก.พ.

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ ได้รับประกาศเกียรติคุณและยกย่องเป็นส่วนราชการที่ได้จัดทำและประเมิน มาตรฐานความโปร่งใส ประจำปี 2554 ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้จัดทำแนวทางการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนงานราชการตนเอง ตามเครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ ที่ก.พ.ได้ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ พัฒนา และปรับปรุง โดยมีฐานการวิจัยของศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ซึ่งกรมป่าไม้ได้ทำการประเมินจนครบถ้วนสมบูรณ์ตามมิติหลัก 4 มิติ และตัวชี้วัดย่อย 13 ตัวชี้วัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553

ข่าวแนะนำ

สำหรับการดำเนินงานในปี 2554 กรมป่าไม้ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน การจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมป่าไม้โดยมีบุคคลภายนอกมาเป็นกรรมการร่วม กับผู้บริหารกรมป่าไม้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) กลุ่มผู้ใช้บริการ นักวิชาการอิสระ ผู้แทนสื่อมวลชน แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554   รวมทั้งมีแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 และในแต่ละปีมีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในแต่ละสำนักทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการตามแนวทางมาตรฐานความโปร่งใส และตรวจสอบได้ของกรมป่าไม้ และ ก.พ. ด้วย “ในส่วนบทบาทผู้บริหาร ผมได้ให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณ และทรัพยากรบุคคล ตลอดจนมาตรการจูงใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน เพื่อให้บุคลากรของกรมป่าไม้ได้มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการดำเนินการต่างๆ  จากการที่ได้การประกาศเกียรติคุณส่วนราชการที่ได้ประเมินตนเองจนครบถ้วนตาม ขั้นตอนของเครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการประจำปี 2554 ในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวกรมป่าไม้ทุกคน” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 03:35 น.