ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  กรอ.ยกเครื่องคุมโรงงานปล่อยมลพิษ ดันเครือข่ายสิ่งแวดล้อมถ่วงดุลอำนาจ

  ไทยรัฐออนไลน์13 ส.ค. 2554 05:45 น.
  SHARE

  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เผย กรอ.กำลังปรับปรุงประกาศก.อุตสาหกรรม เรื่องกำหนดชนิดและขนาดโรงงาน และวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม...

   

  นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  (กรอ.) เปิดเผยว่า กรอ.อยู่ระหว่างปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2545 เนื่องจากต้องการให้ประเภทของโรงงานที่ต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ มลพิษทางอากาศ และมลพิษกากอุตสาหกรรมชัดเจนขึ้นในเรื่องชนิดและปริมาณของมลพิษ ประเภทของโรงงาน และหน้าที่ของผู้ควบคุมแต่ละโรงงานจะมีความชัดเจนขึ้น

  ทั้งนี้ รายละเอียดเดิมของประกาศกระทรวงกำหนดว่า โรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษสูงตามชนิด เช่น โรงงานที่มีปริมาณน้ำเสียตั้งแต่ 500 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวันขึ้นไป, โรงงานที่มีปริมาณความสกปรกของน้ำเสียในรูปบีโอดี ตั้งแต่ 100 กิโลกรัม (กก.) ต่อวันขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดการถ่วงดุล แยกจากผลประโยชน์ของโรงงาน มีความอิสระไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใด ทำหน้าที่รับร้องเรียนจากชุมชนหากโรงงานเกิดปัญหามลพิษ

  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับดังกล่าวจะแก้ไขเสร็จในปลายปีนี้ จากนั้นจะกำหนดเวลาบังคับใช้ไม่เกิน 180 วัน เพื่อให้บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมแต่ละโรงงานมีเวลาปรับตัว”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้