'เสนาะ'ควงลูก เข้าเพื่อไทย ชู'ยิ่งลักษณ์'นายกฯ

ข่าว

    'เสนาะ'ควงลูก เข้าเพื่อไทย ชู'ยิ่งลักษณ์'นายกฯ

    ไทยรัฐออนไลน์

      13 พ.ค. 2554 13:37 น.

      'เสนาะ' ตัดสินใจเข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคเพื่อไทย  ไม่สนรับตำแหน่งใดๆ ประกาศพร้อมหนุน 'ยิ่งลักษณ์' นั่งนายกฯ หญิงคนแรก ด้าน 'ยงยุทธ' ลั่นให้เพื่อไทย เป็นเรือนตาย ล็อกตัวไม่ให้หนีไปไหน...

      เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 13 พ.ค. ที่บ้านพักเมืองทองธานี นายเสนาะ เทียนทอง หัวหน้าพรรคประชาราช ได้เปิดบ้านให้การต้อนรับ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หัวหน้าพรรค นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายวิทยา บุรณศิริ ประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยสมาชิกพรรคเพื่อไทย กว่า 20 คน เพื่อเชิญ นายเสนาะ พร้อม นายสรวงศ์ นายฐานิสร์ และน.ส.ตรีนุช เทียนทอง อดีตส.ส.สระแก้ว พรรคประชาราช เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย

      จากนั้นนายเสนาะ ได้แถลงถึงการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทย ว่า ตนพร้อมด้วยผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกของพรรค ได้เข้าร่วมงานทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทย ในฐานะสมาชิก ของพรรคเพื่อไทย ในห้วงของการเลือกตั้งทั่วไป ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันดังต่อไปนี้ 1.จะร่วมกันเทิดทูนและธำรงไว้ ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันอันเป็นสถาบันหลักของประเทศ 2.จะร่วมกันกอบกู้และสรรค์สร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ซึ่งใน ห้วงเวลาที่ผ่านมา “วิกฤติสามัคคี” ถือเป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้นในการพัฒนา ประเทศและคุณภาพชีวิตของคนในชาติ 3.จะร่วมกันฟื้นฟูความมั่นคงของประเทศส่งเสริมให้กองทัพทำหน้าที่ “ทหารอาชีพ” เป็นทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นทหารที่ประชาชน เชื่อมั่นศรัทธา และเป็นทหารที่มีความพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติได้อย่าง เต็มภาคภูมิ

      4.จะร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจ และความกินดีอยู่ดีของคนในชาติ ขจัดปัญหา ความ ขาดแคลน ปัญหาข้าวยากหมากแพง และปัญหาความไร้เหตุผลในการปรับตัวของ ราคาสินค้าจำเป็น รวมทั้งการบริหารจัดการเรื่องน้ำและที่ดินทำกินเพื่อเกษตรกรทั่วประเทศนายเสนาะ กล่าวต่อว่า 5.จะร่วมสร้างความเป็นธรรมในระบบราชการ สนับสนุนให้ “คนดี คนเก่ง” มี โอกาสเข้ามาบริหารกิจการบ้านเมือง พร้อมกับป้องกันไม่ให้คนไม่ดีเข้ามามีอำนาจ 6.จะร่วมกันทำสงครามขั้นเด็ดขาดกับปัญหายาเสพติด ซึ่งยาเสพติดได้ กลับมาเป็นปัญหาหลักของเยาวชนในชาติอีกให้สูญสิ้นไป โดยใช้ความเด็ดขาด ของกฎหมายเข้าจัดการกับปัญหาดังกล่าว 7.จะร่วมกันสร้างไมตรีจิตมิตรภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน บนพื้นฐาน ความ เสมอภาค การเคารพเอกราชอธิปไตยซึ่งกันและกัน การไม่แทรกแซงกิจการ ภายในของ กันและกัน การอำนวยประโยชน์ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นทำความเข้าใจ ด้วยการเจรจาอย่าง สันติ 8.จะร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาองค์กรและบุคลากรของรัฐ ให้ทำหน้าที่ ตาม อำนาจหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่าง แท้จริง 9.จะร่วมกันฟื้นฟูคุณธรรม ศีลธรรม และจิตสำนึกในการเป็น “พลเมืองที่ดี” ให้บังเกิดแก่ประชาชนในชาติ และให้ประชาชนในชาติเป็นผู้ถึงพร้อม ในการเป็น พลเมือง ที่มีความเสียสละในการทำ หน้าที่เพื่อความผาสุกของประชาชาติโดยรวมต่อไป

      “ผมพร้อมพี่น้องสมาชิกพรรคเพื่อไทย มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ร่วมกัน ที่จะประกาศ และ ผลักดันเจตนารมณ์ 9 ประการดังกล่าว ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อย่างชัดเจน เพื่อที่จะสามารถกอบกู้ ความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติได้ ซึ่งผมพร้อมที่จะร่วมปรึกษาหารือ และ ร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกกลุ่ม การเมือง ทุกพรรคการเมือง โดยคำนึงอย่างจริงใจว่า ความร่วมมือ ความสามัคคี ของคนในชาติ ที่จะเป็นเครื่องมือในการนำซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความสงบ ร่มเย็นของประชาชนในชาติ” นายเสนาะ กล่าว

      จากนั้นนายเสนาะ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันมหามงคลของประชาชนชาวไทย เพราะเป็นวันพืชมงคล ตน และสมาชิกพรรคประชาราช และลูกหลานพรรคไทยรักไทย ตัดสินใจในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองเพื่อรับใช้ประชาชน และ ประเทศชาติ เพราะตนถือว่าบั้นปลายชีวิต อยากเห็นบ้านเมืองเดินทางไปสู่อนาคตที่สดใส วิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 5 ปีที่ผ่านมาน่าเป็นห่วงมาก ในฐานะที่ตนเป็นผู้อาวุโสทางการเมืองมา 38 ปี ได้ตัดสินใจแน่วแน่ที่จะกู้บ้านกู้เมือง ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน

      นายยงยุทธ กล่าวว่า ที่เรายกสมาชิกพรรคมาที่นี้ ในฐานะหัวหน้าพรรค วันนี้ถือเป็นมติเอกฉันท์ที่มารับนายเสนาะ กลับไปสู่พรรคเพื่อไทย และจะไม่ให้ไปไหนอีก ซึ่งนายเสนาะ กลับมาอีกครั้งด้วยอุดมการณ์ที่ตรงกัน และ เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทย ยึดถือมาตลอด ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันที่พรรคเพื่อไทยยึดมั่นมาตั้งแต่ตั้งพรรคไทยรักไทย ซึ่งนายเสนาะ เป็นผู้ร่วมสร้างพรรคด้วย ดังนั้น การกลับมาวันนี้ถือเป็นขวัญกำลังใจ แรงกระตุ้นที่จะให้กับพรรค รวมถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนรู้ดีว่า นายเสนาะ เชื่อมั่นในสถาบัน ความสุขของประชาชน การมาวันนี้ของนายเสานะ จะมาเสริมทัพความแข็งแกร่งให้กับพรรค ซึ่งจะเป็นการเชื่อมั่นให้กับประชาชน การมาวันนี้จะทำให้พรรคมั่นคงเข้มแข็ง "การกลับบ้านของนายเสนาะ ในวันนี้ยืนยันว่านายเสนาะ จะใช้ที่นี้เป็นเรือนตายของท่าน ท่านคงไม่ไปไหนแน่" นายยงยุทธ กล่าว

      จากนั้น นายยงยุทธ ได้สวมเสื้อแจ็คเก็ตพรรคเพื่อไทย ให้กับนายเสนาะ พร้อม นายสรวงศ์ เทียนทอง บุตรชาย โดยมีเสียงปรบมือต้อนรับอย่างเกรียวกราว เมื่อถามว่า การไปร่วมอยู่กับพรรคเพื่อไทย จะมีตำแหน่งอะไร นายเสนาะ กล่าวว่า ตำแหน่งอะไรไม่สำคัญ ก็เป็นนายเสนาะ เทียนทอง เมื่อถามย้ำว่าจะเป็นประธานพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายเสนาะ กล่าวว่า เอาไว้การประชุมพรรคเพื่อในวันที่ 16 พ.ค. นี้จะรู้ว่ามีตำแหน่งหรือไม่ ส่วนจะเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับใดนั้น ขึ้นอยู่กับที่ประชุมพรรค ซึ่งความจริงตนไม่ว่าจะเป็นพรรคไทยรักไทย พลังประชาชน หรือ เพื่อไทย ต้องไม่ลืมว่า วันเกิด เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2543 ตนได้จับมือกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อเข้าพรรคไทยรักไทย ดังนั้น เรื่องหยุมหยิมไม่ต้องมาพูดกัน รวมถึงตำแหน่งต่าง ๆ เพราะตนพูดตรง ๆ ว่าการตัดสินใจในบั้นปลายชีวิต พาลูกหลานเข้ามามีเจตนารมณ์ว่า อะไรที่ไม่ถูกต้องตนรับไม่ได้ ซึ่งได้บอกลูกหลานเสมอว่า อย่ายึดติดอะไร ให้ยึดติดกับความถูกต้อง ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่เป้าหมายหลักต้องมีความมั่นคง และ ช่วยกันดูแลสังคมว่าเป็นอย่างไรต่อไป คนที่มีอำนาจเมื่อขึ้นมาแล้วทำดีหรือทำชั่ว ยังไงเราต้องวิจารณ์ และ ขอฝากเราทุกคนที่เป็นคนไทย และวันนี้ถ้าเราปล่อยให้บ้านเมืองตกต่ำกว่านี้เราจะเสียใจ เพราะตนเป็นคนชายแดน เคยเห็นความแตกแยกมาก่อน ทุกอย่างเกิดจากผู้บริหารทั้งหมด ซึ่งไม่เคยคิดว่าวันนี้คนไทยจะอพยพกันเอง พรรคการเมืองเก่าแก่ ถ้ามีหัวหน้าดี ได้คนดี พรรคก็ดี แต่ถ้าได้ผู้นำไม่ดี ก็ไม่ดี

      เมื่อถามว่าได้คุยกับพ.ต.ท.ทักษิณ ก่อนตัดสินใจร่วมพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายเสนาะ กล่าวว่า มีการคุยกันบ้างเมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันเกิด พ.ต.ท.ทักษิณ ก็โฟนอินเข้ามา ตนตอบโอเคไป แต่ตนอยู่ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาราช จะทำอะไร คงไม่ได้ แต่เมื่อขณะนี้มี พ.ร.ฎ.ยุบสภาให้มีการเลือกตั้ง วันนี้ถือว่า ตนไม่มีพันธะอะไรก็เป็นอิสระ คิดว่าจะทำอะไรก็ได้ เมื่อถามว่าวันนี้ยังสนับสนุน นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายเสนาะ กล่าวว่า เรื่องนายกรัฐมนตรี เป็นเรื่องอนาคต การจะเปิดตัวหรือไม่ อยู่ที่มติพรรควันที่ 16 พ.ค.นี้ แต่ถ้าไม่เปิดตัวก็ไม่ผิดกฎหมาย เมื่อถามว่า ขณะนี้มีการชู น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้องสาวพ.ต.ท.ทักษิณ เป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับหนึ่ง โอกาสที่จะเป็นนายกฯ หญิงเป็นไปได้มากน้อยหรือไม่ นายเสนาะ กล่าวว่า เรื่องนี้ ปล่อยข่าวกันไป แต่ถ้าสมมุติว่า นักข่าวมาถาม ตนถามกลับไปว่า ถ้ายิ่งลักษณ์ เป็นนายกฯ จะเสียหายตรงไหน เพราะนายอภิสิทธิ์ ชายอกสามศอกก็เป็นได้ ซึ่งรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นชาย หญิง เด็ก มีสิทธิเท่าเทียมกัน ซึ่งตรงนี้เมื่อมีมติพรรคเราก็ต้องยอมรับ ไม่เช่นนั้นเราจะมาเรียกร้องประชาธิปไตย เพื่ออะไร

      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ นายเสนาะ เทียนทอง พร้อมด้วยนายสรวงศ์ นายฐานิสร์ และ น.ส.ตรีนุช ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาราชเรียบร้อย โดยมอบหมายให้นายคัมภีร์ สุริยาศศิน รองหัวหน้าพรรคประชาราช รักษาการหัวหน้าพรรคประชาราชแทน ทั้งนี้วันที่ 16 พ.ค.นายเสนาะ พร้อมอดีตส.ส.สระแก้ว จะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย ก่อนเข้าร่วมประชุมพรรคเพื่อไทยเวลา 13.00 น.

      อ่านเพิ่มเติม...

      แท็กที่เกี่ยวข้อง

      คุณอาจสนใจข่าวนี้

      thairath-logo

      ApplicationMy Thairath

      ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
      Trendvg3 logo
      Sonp logo
      inet logo
      วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00:11 น.
      ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
      เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์