ไลฟ์สไตล์
100 year

เผยรายชื่อผู้สมัครส.ส.ปชป.เหนือ-อีสาน

10 พ.ค. 2554 03:30 น.
SHARE

เปิดรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ปชป. เหนือ-อีสาน "ไชยยศ" ย้ายพรรคซบ ลงเขต 4 อุดรฯ ขณะที่ "อาคม" ขึ้นปาร์ตี้ลิสต์ให้ลูกชายลงเขตแทนที่กระบี่ ส่วน "ทศพร-อัญชลี" ไม่ขอลงสมัครทั้งสองระบบที่ภูเก็ต...

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าในการจัดวางตัวผู้สมัคร ส.ส.ระบบเขตของพรรคประชาธิปัตย์ว่า สำหรับ ส.ส.ในเขตภาคอีสาน ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแล้ว ประกอบด้วย จ.อุบลราชธานี คือ เขต1 นายวิทวัช พันนิกูล เขต 2 นายวุฒิพงษ์ นามบุตร เขต 3 นายศุภชัย ศรีหล้า เขต4 นายเพิ่มศักดิ์ สุภโกศล เขต 5 นายอุทัย ปลาทอง เขต 6 นายวีระ รูปคมเขต 7 นายโกมินทร์ พิมพิ์จันทร์ เขต 8 นส.บุณย์ธิดา สมชัย บุตรสาวนายอิสระ สมชัย รมว.พัฒนาสังคมฯ เขต 9 นางรัชนี ฝ่ายสัจจา เขต 10 อยู่ระหว่างการพิจารณา เขต 11 นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ

จ.ยโสธร เขต 1 นส.นิรัฐกานต์ ศรีลาภ เขต 2 นายกริชเพชร พลศรี เขต 3 อยู่ระหว่างการพิจารณา จ.อำนาจเจริญ เขต 1 นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น เขต 2 นายไพศาล จันทรวาลา จ.ชัยภูมิ เขตเลือกตั้งที่ 1,2,5,7 อยู่ระหว่างการพิจารณา เขต 3 นายวิสรพงศ์ สงวนวงศ์ชัย เขต 4 นายพุฒิพงษ์ สงวนวงศ์ชัย จ.อุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 1,2,3 อยู่ระหว่างการพิจารณา เขตเลือกตั้งที่ 4 นายไชยยศ จิรเมธากร เขตเลือกตั้งที่ 5,6,7 อยู่ระหว่างการพิจารณา เขต 8 นายโชคสมาน ลีลาเมศ เขต 9 อยู่ระหว่างการพิจารณา

ภาคใต้ จ.กระบี่ เขต 1 นายสาคร เกี่ยวข้อง เขต 2 นายสุชีน เอ่งฉ้วน ลูกชายนายอาคม เอ่งฉ้วน ซึ่งขยับไปสมัครระบบบัญชีรายชื่อ เพื่อให้ลูกลงสมัครระบบเขตแทน เขต 3 นายพิเชษฐ์ พันธุ์วิชาติกุล จ.ชุมพร เขต 1 นายชุมพล จุลใส เขต 2 นายสราวุธ อ่อนละมัย เขต 3 นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ จ.ตรัง เขต 1 นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ เขต 2 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย เขต 3 นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ เขต 4 นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล จ.นครศรีธรรมราช เขต 1 นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ เขต 2 นางนริศรา อดิเทพ เขต 3 นายวิทยา แก้วภราดัย เขต 4 นายอภิชาต การิกาญจน์ เขต 5. นายประกอบ รัตนพันธ์ เขต 6 นายเทพไท เสนพงศ์ เขต 7 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ เขต 8 นายสุรเชรษฐ์ มาศดิตถ์ เขต 9 น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล โดยให้นายสัมพันธ์ ทองสมัคร อดีต ส.ส.ระบบเขต ขึ้นบัญชีรายชื่อ

จ.ปัตตานี เขต 1 นายอันวาร์ สาและ เขต 2 นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม เขต 3 อยู่ระหว่างการพิจารณาเขต 4 นายซาตา จ.พังงา เขต 1 นางกันตวรรณ ตันเถียร จ.พัทลุง เขต 1 นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร เขต 2 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เขต 3 นายนริศ ขำนุรักษ์ กรณี จ.ภูเก็ต และ จ.ยะลา รอการพิจารณา โดยในส่วนของ จ.ภูเก็ต เขต 1 นายทศพร เทพบุตร ไม่ประสงค์จะลงสมัครในระบบเขต ขณะที่นางอัญชลี วานิช เทพบุตร เองก็ไม่ประสงค์ที่จะลงสมัครทั้งในระบบเขตและบัญชีรายชื่อ โดยอยู่ระหว่างการหาผู้สมัคร จ. ระนอง นายวิรัช ร่มเย็น

จ.สงขลา เขต 1 นายเจือ ราชสีห์ เขต 2 นายถิรพล ลาภาโรจน์กิจ ซึ่งจะลงสมัครแทน นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์ที่เป็นบิดา เขต 3 นายวิรัตน์ กัลยาศิริ เขต 4 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว เขต 5 นายประพร เอกอุรุ เขต 6 นายถาวร เสนเนียม เขต 7 นายศิริโชค โสภา เขต 8 พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ อดีตเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ลงสมัครแทนนายนาราชา สุวิทย์ ที่พรรคไม่ส่งลง จ.สตูล เขต 1 นพ.อสิ มะหะมัดยังกี เขต 2 นายฮอชาลี ม่าเหร็ม จ.สุราษฎร์ธานี เขต 1 นายธานี เทือกสุบรรณ เขต 2 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เขต 3 นางโสภา กาญจนะ เขต 4 นายเชน เทือกสุบรรณ เขต 5 นายสินิตย์ เลิศไกร เขต 6 นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ ที่ลงแทนนางนิภา พริ้งศุลกะ ที่เป็นมารดา ภาคเหนือ เชียงใหม่ยังไม่ลงตัวรอชี้ 10 พ.ค.

ภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร เขต 1 นายสุชวิชชาญ มุสิกุล เขต 2 นพ.ปรีชา มุสิกุล เขต 3 นายสำราญ ศรีแปงวงศ์ เขต 4 นายธานันท์ หล่าวเจริญ จ.เชียงราย เขต 1 นายสมพงศ์ อันพาพรม เขต 2 นายชัยวัตร สิทธิสม เขต 3 นายธีรพงศ์ เผ่ากา เขต 4 เขต 5 และเขตเลือกตั้งที่ 6 อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้สมัคร เขต 7 ให้ สอ.สมชาติ กัมปนาท จ.เชียงใหม่ อยู่ระหว่างการพิจารณาทั้งจังหวัด จ.ตาก เขต 1 นพ.เถียรชัย สุวรรณเพ็ญ เขต 2 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เขต 3 นายธินิตพล ไชยนันทร์ จ.นครสวรรค์ เขต 1 นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร เขต 2 นายสมควร โอบอ้อม เขต 3 อยู่ระหว่างการพิจารณา เขต 4 นายสัญญาพงษ์ วิระชัย เขต 5 นายวิริยะ วรรณทอง เขต 6 นายสรัชชา เยี่ยมยงค์ จ.พะเยา เขต 1. น.ส.มัลลิกา บุญมีตระกูล เขต 2 นายอนุชา มุสิกะ เขต 3 นายธนสรร ธรรมสอน จ.พิจิตร เขต 2 นายนราพัฒน์ แก้วทอง จ. พิษณุโลก เขต 1 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เขต 2 นายจุติ ไกรฤกษ์ เขต 3 นายนคร มาฉิม จ.เพชรบูรณ์ เขต 3 นายยุพราช บัวอินทร์ เขต 6 นายแก้ว บัวสุวรรณ และจ.แพร่ เขต 1 นายประสงค์ ชุ่มเชย ทั้งนี้รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ทั้งสองระบบ คณะกรรมการบริหารพรรคจะนัดหารือเพื่อสรุปผลทั้ง 500 คน อีกครั้งในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 10 พ.ค.

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 02:43 น.