Thairath Logo
กีฬา

ครม.ไฟเขียวโครงการรันเวย์ที่ 3 สุวรรณภูมิ คาดปี 2565 สร้างเสร็จ

Share :

ครม.ไฟเขียว โครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ 3 สนามบินสุวรรณภูมิ คาด 10 ปีหลังจากนี้ ทอท.รายได้กำไรดีไม่ต่ำกว่าปีละ 3 หมื่นล้าน หวังรองรับการเติบโตการขนส่งทางอากาศ คาดแล้วเสร็จปี 2565...

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2562 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ครม. ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้ ทอท. ดำเนินการในโครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ 3 (รันเวย์ 3) สนามบินสุวรรณภูมิในวงเงินงบประมาณ 21,795 ล้านบาท โดยขณะนี้โครงการได้มีการออกแบบรายละเอียดในโครงการก่อสร้างทางวิ่งเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการประกวดราคา คาดว่าจะสามารถลงนามกับเอกชนได้ เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว อย่างไรก็ตาม คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปีนี้ และก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 65

ซึ่งการก่อสร้างรันเวย์ที่ 3 จะช่วยเฉลี่ยการใช้งานรันเวย์ 1-2 และยืดอายุการใช้งานรันเวย์ ออกไป รวมถึงเมื่อมีรันเวย์ใดรันเวย์หนึ่งต้องปิด ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการบริการเที่ยวบินขึ้นลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบกับเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายฟรีโซน และนโยบายการขยายขีดความสามารถของสนามบินด้านต่างๆ ในอนาคตด้วย 

ทั้งนี้ ขีดความสามารถการรองรับเที่ยวบินขึ้นลงรันเวย์ 1 และ 2 นั้น จะเฉลี่ยรวมที่ 68 เที่ยวบิน/ชม. หรือเฉลี่ยละ 34 เที่ยวบิน/ชม./รันเวย์ ในขณะที่ปัจจุบันรันเวย์ 1 และ 2 รองรับจริงที่ 63 เที่ยวบิน/ชม. แต่เมื่อรันเวย์ที่ 3 สร้างแล้วเสร็จ จะทำให้สนามบินสุวรรณภูมิรองรับเที่ยวบินได้รวมกว่า 94 เที่ยวบิน/ชม. หรือรองรับผู้โดยสารผ่านเข้าออกสนามบินสุวรรณภูมิกว่า 90 ล้านคน/ปี

ในการดำเนินการขยายขีดความสามารถสนามบิน ที่อยู่ในสังกัดความรับผิดชอบของ ทอท.นั้น ทาง ทอท. จะมีการดำเนินการใช้งบประมาณจากผลการดำเนินการที่เป็นผลกำไรมาใช้ก่อสร้าง ซึ่งมีการการคาดการณ์ว่าภายใน 10 ปีหลังจากนี้ ทอท.จะมีกำไรเฉลี่ยกว่าปีละ 32,394 ล้านบาท มาใช้ในการก่อสร้างในกิจกรรมหลักกว่า 5 กิจกรรม ประกอบไปด้วย ขยายสนามบินภูเก็ต, ขยายสนามบินเชียงใหม่, ขยายสนามบินดอนเมือง, สร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 หรือ แซทเทิลไลท์หลังที่ 2 และสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 (รันเวย์3).

อ่านเพิ่มเติม...
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรันเวย์ 3ทางวิ่งเส้นที่ 3ทอท.กระทรวงคมนาคมข่าวทั่วไป