Thairath Logo
กีฬา

อุบัติเหตุ 6 วันช่วงสงกรานต์ ยอดผู้เสียชีวิตพุ่ง 348 ราย เจ็บกว่า 3 พัน

Share :

สถิติอุบัติเหตุ 6 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยอดผู้เสียชีวิตพุ่ง 348 ราย บาดเจ็บกว่า 3 พัน โดยสาเหตุมาจากขับรถเร็ว ขณะที่ นครราชสีมา-อุดรธานี มีผู้เสียชีวิตมากสุด...

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 17 เม.ย. 62 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ แถลงสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 16 เม.ย. ว่าเกิดอุบัติเหตุ 367 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 42 ราย ผู้บาดเจ็บ 381 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ 30.25 ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 27.79

สำหรับยานพาหนะ ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 78.84 จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,040 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 65,375 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 1,048,847 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 239,295 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 64,829 ราย ไม่มีใบขับขี่ 57,087 ราย

ขณะที่ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 19 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ และระยอง จังหวัดละ 4 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 26 คน สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 6 วัน (11-16 เม.ย.) เกิดอุบัติเหตุ 3,068 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 348 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,176 คน

ทั้งนี้ จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 5 จังหวัด ได้แก่ ตรัง, พังงา, แม่ฮ่องสอน, สุโขทัย และอ่างทอง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 119 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา และอุดรธานี จังหวัดละ 15 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 126 คน

นายประสาร กล่าวว่า ศปถ. ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนทุกเส้นทางอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานีขนส่ง, ท่าอากาศยาน, ท่าเทียบเรือ และสถานีรถไฟทุกแห่งไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ ให้เข้มงวดการตรวจความพร้อมของรถ และพนักงานขับรถ รวมถึงกวดขันไม่ให้มีรถเสริมที่ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ศปถ.จะรวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนให้คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ.

อ่านเพิ่มเติม...
6วันอันตรายสงกรานต์อุบัติเหตุสถิติอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ยอดผู้เสียชีวิตข่าวทั่วไป