Thairath Logo
กีฬา

ปี 63 ไทยเตรียม “ถอดรหัสพันธุกรรม” เอง

Share :

เน้นพัฒนายาใหม่-การรักษามะเร็ง ลุ้นอนาคตดันเป็นชุดสิทธิประโยชน์

นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล หัวหน้าศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2567 โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะมีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นหน่วยงานกลางขับเคลื่อน และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี รวบรวมความต้องการการถอดรหัสพันธุกรรมไทย ทั้งในงานวิจัยและงานบริการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่เหมาะสม โดยคาดว่าจะมีการตั้งบริษัทขึ้นซึ่งอาจจะเป็นภาคเอกชนหรือเอกชนร่วมกับภาครัฐ เพื่อถอดรหัสพันธุกรรมคนไทย ซึ่งจะช่วยให้ค่าตรวจรหัสพันธุกรรมมีราคาถูกลง และแข่งขันในระดับภูมิภาคได้ หากสามารถตั้งบริษัทที่ให้บริการถอดรหัสพันธุกรรมคนไทย ก็จะช่วยให้ราคาถูกลง 1 ใน 3 และเมื่อสามารถถอดรหัสพันธุกรรมที่ต้นทุนต่ำ ก็จะก่อให้เกิดสตาร์ตอัพ และอุตสาหกรรมใหม่ที่นำข้อมูลพันธุกรรมมาใช้ ก็จะยิ่งทำให้ราคาถูกลง ซึ่งเป็นรูปแบบที่ประเทศอื่นๆดำเนินการ ถือเป็นการสร้างงาน สร้างคน ซึ่งน่าจะดำเนินการเสร็จในสิ้นปีงบประมาณ 2563

นพ.สุรัคเมธกล่าวต่อว่า การถอดรหัสพันธุกรรมสามารถช่วยยืดอายุชีวิตคนไทยได้ เพราะปัจจัยการเกิดโรคมาจากพันธุกรรมถึงร้อยละ 30 ขณะที่โรคมะเร็งชนิดต่างๆ ร้อยละ 5-10 เกิดจากปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม การถอดรหัสพันธุกรรมจะทำให้รู้ว่าเนื้องอกของคนไข้ตอบสนองต่อยาอะไรบ้าง ซึ่งจะช่วยเลือกยาที่เหมาะกับการกลายพันธุ์ของมะเร็งได้ ซึ่งถือเป็นการรักษาแบบมุ่งเป้า และยังช่วยพัฒนายาใหม่ๆ ช่วยให้ผลการรักษาดีขึ้นกว่าเดิม รวมถึงใช้ติดตามการระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ เช่น วัณโรค โรคมะเร็งจากโรคติดเชื้อ เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ ได้ตรงเป้าขึ้น

เมื่อถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการตรวจยีนคนไทยทุกคนเพื่อคัดกรองความเสี่ยงก่อนเกิดโรค นพ.สุรัคเมธกล่าวว่า เรื่องนี้ต้องสมดุลระหว่างค่าตรวจกับประโยชน์ที่จะได้ ทั้งนี้ หากในอนาคตสามารถตรวจได้ในราคาหลักพันและระบบสุขภาพเราพร้อม มีข้อมูลระดับประเทศในเรื่องมะเร็งครอบครัว ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก็อาจบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ เพราะปัจจุบันสิทธิข้าราชการสามารถตรวจพันธุกรรมในโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ และมะเร็งลำไส้ได้ และในโรงเรียนแพทย์ เช่น ศิริราช รามาธิบดี จุฬาฯ ก็เริ่มมีการเก็บข้อมูลมะเร็งครอบครัวบ้างแล้ว.

อ่านเพิ่มเติม...
สุรัคเมธ มหาศิริมงคลการถอดรหัสพันธุกรรมโรคมะเร็งมะเร็งปากมดลูกมะเร็งตับการตรวจยีนคนไทยโรคมะเร็งเต้านมสุขภาพ