วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชี้แจงใบขับขี่

ชี้แจงใบขับขี่

โดย เพลิงพยัคฆ์
17 มี.ค. 2562 05:01 น.
  • Share:

นายเอกบดินทร์ จำเนียรกาล ขนส่งจังหวัดปทุมธานี ชี้แจงร้องเรียนขั้นตอนสอบใบขับขี่ยุ่งยาก ว่า กระบวนการขอรับใบอนุญาตขับรถเป็นกระบวนการที่ต้องให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตขับรถ ที่จะต้องมีความรู้ความสามารถในการขับรถอย่างปลอดภัย

สำนักงานขนส่งปทุมธานี สาขาคลองหลวง ไม่ให้มีการทดสอบขับรถแก้ตัวหลังทดสอบไปแล้ว 3 วัน ตามระเบียบด้วยเหตุผลที่จะให้ผู้ทดสอบที่สอบไม่ผ่านมีเวลาในการกลับไปฝึกฝนขับรถให้คล่องแคล่วอีกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของผู้ขอเองและความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้ขอ

เลยไม่ผ่อนผันการทดสอบ

กรณีผู้ร้องการทำใบอนุญาตขับรถ ควรใช้เวลาในการอบรมและทดสอบให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวว่า ทำได้จริง แต่ต้องมีจำนวนผู้ขอรับใบอนุญาตไม่กี่รายในแต่ละวัน ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในกระบวนงานขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร ในแต่ละวันมีประชาชนมาติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ทั้งใบอนุญาตขับรถ ทั้งขอใหม่ ต่ออายุ ขอใบแทน รวมไม่ต่ำกว่าวันละ 300 รายต่อวัน

คนที่ติดต่อมีทั้งผู้มีการศึกษา ชาวบ้านตาดำๆ ที่รู้หนังสือ ไม่รู้หนังสือ จบ ป.4 และอัตราเจ้าหน้าที่มี 5 ราย ไม่สามารถที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ ตามขั้นตอนการรับเรื่อง ออกเรื่อง การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย สายตา การอบรมความรู้ในเรื่องกฎการจราจร มารยาทในการขับรถ 5 ชั่วโมง การทดสอบทฤษฎี ทดสอบภาคปฏิบัติ ชำระเงิน ถ่ายรูป และออกใบอนุญาตให้เสร็จสิ้นในวันเดียว ขณะที่ให้บริการด้านอื่นด้วย

นายเอกบดินทร์ชี้แจงเพิ่มว่า หากเป็นการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ การออกใบแทนใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดขอรับประกันว่าทำเสร็จภายในวันเดียวอย่างแน่นอน

ปัจจุบันการให้บริการในยุค 4.0 ของกรมการขนส่งทางบกจะให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการเป็นอย่างมาก มีการพัฒนาและนำช่องทางการให้บริการใหม่ๆมาใช้กระจายอำนาจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนช่วยกรมการขนส่งทางบก ผู้ที่มีจะขอใบอนุญาตขับรถที่ไม่สามารถลางานหรือไม่มีเวลาวันราชการ ผู้ขอไปเข้าเรียนขออบรมความรู้และทดสอบกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก

เป็นช่องทางพิเศษ

หลังชำระค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาตขับรถกับสำนักงานขนส่งจังหวัดได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องทดสอบอีก นำหนังสือรับรองผ่านการอบรมมาขอทดสอบกับสำนักงานขนส่งจังหวัดได้ทุกแห่ง จะช่วยประหยัดเวลาในการติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดได้ 1 วัน

เป็นทางเลือกขอรับใบอนุญาตขับขี่.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้