วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มั่นใจสอนหลักสูตรตรงใจตลาด

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มั่นใจสอนหลักสูตรตรงใจตลาด

  • Share:

ผลิตบัณฑิตคุณภาพปฏิบัติงานได้จริง ปลื้มรัฐบาลอนุมัติงบฯบัณฑิตพันธุ์ใหม่

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณกลางเพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำเนินโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปีการศึกษา 2561-2562 นั้น ต้องขอบคุณรัฐบาล เพราะโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลายมหาวิทยาลัยได้เริ่มดำเนินการรับนักศึกษา และเรียนภาคเรียนที่ 2 แล้ว โดยมหาวิทยาลัยได้ใช้งบฯของตัวเองจัดการเรียนการสอนไปก่อน เมื่อ ครม.อนุมัติงบฯจึงอยากให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เร่งประสานไปยังสำนักงบฯ เพื่อจัดสรรให้มหาวิทยาลัยต่างๆต่อไป ส่วนงบฯที่จะใช้ในปีถัดไปนั้น ทราบว่าทาง ศธ.ได้เตรียมแผนให้ใช้งบฯปกติประจำปีไว้แล้ว ดังนั้นทุกมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในโครงการนี้ก็น่าจะสบายใจได้

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า การจัดการเรียนการสอนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่นี้จะมีทั้งหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี รวมถึงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเข้าสู่อาชีพ ทุกสาขาที่เปิดสอนล้วนเป็นสาขาที่ตอบโจทย์ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) โดยเฉพาะหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติเมื่อปีที่ผ่านมา โดยนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้ทุกคนจะต้องไปฝึกงาน และทำงานในภาคอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้น จึงเชื่อว่านักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปจะเป็นแรงงานที่ตอบโจทย์กลุ่ม 5 S-curve ของรัฐบาลแน่นอน

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้มหาวิทยาลัยต่างๆปรับลดการจัดการเรียนการสอนในสาขาที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด หากมหาวิทยาลัยไม่ปรับลดให้ ศธ.ใช้มาตรการตัดลดงบฯนั้น ที่ผ่านมาในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) 9 แห่ง ได้พูดถึงเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการปรับเปลี่ยนทิศทางเพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงกับโลกอาชีพในอนาคตและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยหลักสูตรของ 9 ราชมงคลที่ไม่ตรงกับ 10 S-curve อาชีพ ขณะนี้ได้ปรับเปลี่ยนไปหมดแล้ว เรามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการแก้ปัญหา จึงเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมมาก นอกจากนี้เรายังเน้นมาตรฐาน ICT และภาษาอังกฤษ จึงเชื่อว่ากลุ่ม 9 ราชมงคลจะไม่มีปัญหาการผลิตบัณฑิตไม่ตรงความต้องการของโลกอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้