วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สอศ.ยื่นแก้กฎหมายเปิดทางอาชีวะสอน ม.ต้น

สอศ.ยื่นแก้กฎหมายเปิดทางอาชีวะสอน ม.ต้น

  • Share:

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติร่าง พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่งเป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... แผนพัฒนาการศึกษาชาติ และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เพิ่มปริมาณนักเรียน นักศึกษาสายอาชีพ

โดยสาระสำคัญคือ กำหนดเพิ่มเติมให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาเทียบเท่า ม.1-3 ที่จะเปิดรับนักเรียนที่จบในระดับชั้น ป.6 เข้าเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือวิทยาลัยเทคนิคในสังกัด สอศ. ซึ่ง สอศ.ได้นำร่องทดลองมา 2 ปี ในวิทยาลัยอาชีวะ 10 แห่ง ทั่วประเทศ มีนักเรียนเรียน 419 คน โดยเปิดสอนสาขาขาดแคลน เช่น ไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อปลูกฝังหัวใจอาชีวะตั้งแต่เด็ก แต่หากเรียนสายอาชีพแล้วเกิดเปลี่ยนใจก็สามารถเทียบโอนกลับมาเรียนสายสามัญได้

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อว่า เมื่อร่าง พ.ร.บ.การอาชีวศึกษามีผลบังคับใช้ สอศ.จะแจ้งไปยังวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศให้ดำเนินการรับนักเรียนระดับ ปตอ. ส่วนที่เกรงว่าจะเป็นการแย่งเด็กกับโรงเรียนการศึกษาพื้นฐานหรือไม่ เพราะปัจจุบันประชากรลดลงนั้น ตนคิดว่าแม้ว่าประเทศไทยประสบปัญหาเด็กเกิดน้อย แต่ก็ยังมีเด็กจำนวนหนึ่งต้องการเรียนสายอาชีพ เพราะแนวโน้มของประเทศไทยจะเปลี่ยนไป ตลาดต้องการคนสายอาชีพเพิ่มขึ้น.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้