Thairath Logo
กีฬา

ทีมงาน Onelife บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60

Share :

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 62 นางธนัญณัฎฐ์ ลี้สกุลรักษ์ นำทีมงาน Onelife บริจาคเงินสมทบ จำนวน 100,000 บาท ทำสนามเด็กเล่นบ้านต้นไม้ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60 (บ้านเขาตะพานนาก) ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยมีนายเด่นชัย ป้อมทอง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60 เป็นผู้รับมอบ.

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60บ้านเขาตะพานนากธนัญณัฎฐ์ ลี้สกุลรักษ์บริจาคเงินสนามเด็กเล่นบ้านต้นไม้การศึกษา