วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“ไทยรักษาชาติ” ชะตากรรมพลิก  มาถึงจุดลุ้นคดี “ยุบพรรค”

“ไทยรักษาชาติ” ชะตากรรมพลิก มาถึงจุดลุ้นคดี “ยุบพรรค”

  • Share:

เลือกตั้ง 2562 ที่หลายพรรคกำลังหาเสียง หวังเป็นส.ส. แต่สำหรับ “พรรคไทยรักษาชาติ” นับตั้งแต่เช้าวันที่ 8 ก.พ. กลายเป็นช่วงที่ต้องนั่งนับถอยหลัง เพื่อรอศาลฯ ชี้ชะตาว่าจะถูกยุบพรรคหรือไม่

พรรคไทยรักษาชาติ ที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้ต้นที่ 4 ของพรรคไทยรักไทย ตามที่ประกาศไว้ในเฟซบุ๊กของพรรค กำลังต้องลุ้นว่าจะอยู่ต่อไปในเส้นทางการเมืองอย่างไร หลังจากที่เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 14 ก.พ. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ออกเอกสารข่าวระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ รับคำร้องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต. ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ เป็นการรับคำร้องไว้พิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 7 (13) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 โดยจะแจ้งให้ผู้ร้อง (กกต.) ทราบและส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้อง (พรรคไทยรักษาชาติ) ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง ไม่เช่นนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจในการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา โดยศาลนัดพิจารณาครั้งต่อไปในวันที่ 27 ก.พ. เวลา 13.30 น. 

8 ก.พ.จุดเปลี่ยน “ไทยรักษาชาติ”

ก่อนจะมาถึงวันที่เกมเปลี่ยนสำหรับพรรคไทยรักษาชาติ ในจังหวะที่เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง 2562 นั้น วันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครส.ส. ปรากฏว่า ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรค นำคณะไปที่ กกต.เพื่อเสนอพระนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ในการเลือกตั้ง 2562

ต่อมาในคืนวันเดียวกันนั้นมีพระราชโองการ เรื่องการกระทำมิบังควร และไม่เหมาะสมในการนำสถาบันพระมหากษัตริย์ และสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงมาเกี่ยวข้องกับการเมือง จนนำมาสู่การพิจารณาของกกต.เพื่อเสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคดังกล่าว 

4 การกระทำตามมาตรา 92 ส่งวินิจฉัยยุบพรรค

ทั้งนี้ มาตรา 92 ระบุไว้ว่า เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น

(1) กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

(2) กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(3) กระทำการฝ่าฝืน มาตรา 20 วรรคสอง ไม่ดำเนินการลักษณะแสวงหากำไรมาแบ่งปันกัน และมาตรา 30, 36, 44, 45, 46, 72 หรือ 74 เช่น เสนอเงิน ผลประโยชน์ทางตรงหรืออ้อม ในการสมัครเป็นสมาชิกพรรค เป็นต้น

และ (4) มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมืองตามที่มีกฎหมายกำหนด


มาตรา 94 สุดทางกรรมการบริหารพรรคเว้นวรรค 10 ปี

สำหรับข้อกฎหมายประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 94 นั้น ระบุถึงขั้นตอน กรณีที่หากศาลมีคำสั่งยุบพรรคว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดแล้ว ให้นายทะเบียนประกาศคำสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา และห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองซ้ำ หรือพ้องกับชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่ถูกยุบนั้น

สิ่งที่กระทบต่อตัวบุคคล คือ ห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบ และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพราะเหตุดังกล่าว ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก ภายในกำหนดสิบปี นับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ

อย่างไรก็ตาม กรณีของพรรคไทยรักษาชาตินี้ ยังต้องรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทีม ก.ม.ไทยรักษาชาติขอเวลา 3 วัน ก่อนเสนอต่อฝ่ายบริหารพรรคฯ 18 ก.พ.62 

"ระเบียบรัตน์" น้ำตาซึม เจอถามถึง "ปรีชาพล" ลูกชาย บอกแล้วแต่ฟ้าลิขิต 

ข่าวล่าสุด เจาะลึกข้อมูล เลือกตั้ง 2562 

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้