วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 แกร่ง ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร "A"

บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 แกร่ง ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร "A"

  • Share:

บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 บริษัทลูกของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ แกร่ง ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร ที่ระดับ A และปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ เป็นระดับ A...

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2) บริษัทย่อยของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP ผู้ดำเนินธุรกิจด้านไฟฟ้า กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ทริสเรทติ้งประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของ NN2 ที่ระดับ A แนวโน้ม คงที่ พร้อมจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ของบริษัทฯ ที่ ระดับ A แนวโน้มคงที่ด้วย นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัท เป็นระดับ A จากเดิมที่ระดับ A- การปรับเพิ่มอันดับเครดิตเป็นผลมาจากการคืนหนี้เงินกู้โครงการที่เหลือทั้งหมด สำหรับหุ้นกู้ชุดใหม่ดังกล่าว จะเสนอขายในเดือน มี.ค.นี้ เพื่อจะนำเงินที่ได้ไปใช้ชำระคืนเงินกู้โครงการที่เหลืออยู่ทั้งหมดกับสถาบันการเงิน ทำให้บริษัทฯ สามารถปลดหลักประกันทั้งหมดจากเจ้าหนี้เงินกู้เดิม

จากอันดับเครดิตดังกล่าว สะท้อนถึงโครงสร้างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่รัดกุมและมีเสถียรภาพของบริษัทฯ และกระแสเงินสดรับที่มีความแน่นอนในระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับอันดับเครดิต AAA จากทริสเรทติ้ง โดย กฟผ.จะรับซื้อไฟฟ้าในปริมาณสูงสุดไม่เกิน 2,310 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ต่อปี แบ่งเป็นปริมาณไฟฟ้าหลักจำนวน 2,218 ล้านหน่วย และปริมาณไฟฟ้ารองจำนวน 92 ล้านหน่วย นอกจากนี้ ทางทริสเรตติ้งยังมองว่า คณะผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพในการบริหารโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามีคุณภาพ

นายวรพจน์ กล่าวต่อว่า ปี 2561 มีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนน้ำงึม 2 ทั้งสิ้น 10,535 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) สูงสุดในรอบ 70 ปี บริษัทฯ จึงได้ประกาศขายไฟฟ้าทั้งสิ้น 2,454 ล้านหน่วย ซึ่งเป็นปริมาณไฟฟ้าหลัก 1,980 ล้านหน่วย ปริมาณไฟฟ้ารอง 130 ล้านหน่วย และปริมาณไฟฟ้าส่วนเกิน 344 ล้านหน่วย และจากผลประกอบการที่ผ่านมา ทำให้ทริสเรทติ้งประมาณการกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของบริษัทฯ ช่วง 3,000-3,500 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี ‭2562-2564‬ ซึ่งมีมากพอที่จะใช้ชำระหนี้ของบริษัทฯ ที่จะครบกำหนด

ทริสเรทติ้งคาดว่า โครงสร้างเงินทุน หนี้สินต่อทุน ของบริษัทฯ จะดีขึ้นอยู่ในระดับต่ำกว่า 50% ในปี 2564 ซึ่งเชื่อว่าบริษัทฯ จะไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่นอกจากการซ่อมบำรุงในช่วงประมาณการ โดยการลงทุนครั้งล่าสุด คือ การขยายสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง วงเงินลงทุน 3,120 ล้านบาท ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561 นอกจากนี้ ทางทริสเรทติ้งยังเชื่อว่า ในปี 2562 บริษัทฯ จะมีเงินทุนจากการดำเนินงานสูงกว่า 2,500 ล้านบาท

นายวรพจน์ กล่าวอีกว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ได้ลงนามแต่งตั้งผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชุดใหม่ วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ตาม บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในสปป.ลาว และได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาว เพื่อพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ที่มีกำลังผลิต 615 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ โดย CKP ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 42.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้