วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ลดดอกเบี้ยสินเชื่อรถตัดอ้อย ชาวไร่รับภาระ 1% จูงใจร่วมมือลดปัญหาฝุ่นพิษ

ลดดอกเบี้ยสินเชื่อรถตัดอ้อย ชาวไร่รับภาระ 1% จูงใจร่วมมือลดปัญหาฝุ่นพิษ

  • Share:นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า สอน.ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ที่เกิดจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยเผาอ้อย เพื่อให้สามารถตัดอ้อยส่งเข้าโรงงานน้ำตาลได้ง่ายขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแรงงานตัดอ้อย ร่วมกับผู้แทน 4 องค์กรชาวไร่อ้อย อาทิ สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย, สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และ 4 สมาคมโรงงานน้ำตาล อาทิ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาล, สมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล, สมาคมโรงงานน้ำตาลไทย, โดยที่ประชุมได้มีมติกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยในพื้นที่ปลูกอ้อยทั่วประเทศ

สำหรับระยะสั้นได้เห็นชอบร่วมกันในการปรับเกณฑ์สินเชื่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยครบวงจร วงเงิน 6,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี (2562-2564) ที่เดิมคิดดอกเบี้ย 5% แบ่งเป็นเกษตรกรรับภาระ 2% ภาครัฐรับภาระ 3% ระยะเวลาส่งคืน 7 ปี ก็ปรับเป็นเกษตรกรรับภาระ 1% และภาครัฐรับภาระ 4% ระยะเวลา 9-10 ปี โดยหลังจากนี้จะหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

“เกณฑ์สินเชื่อเดิม ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) แล้ว แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เข้าขั้นวิกฤติ และส่วนหนึ่งมาจากการเผาอ้อยก่อนส่งโรงงาน การสนับสนุนให้ใช้เครื่องตัดอ้อยจึงจำเป็นเร่งด่วน ขณะที่สินเชื่อ 6,000 ล้านบาท มีเป้าหมายปล่อยกู้ให้กับเกษตรกร เพื่อซื้อรถตัดอ้อยเป็นหลักอยู่แล้ว เนื่องจากต้นทุนรถตัดอ้อย หากซื้อต่างประเทศจะอยู่ที่คันละ 12 ล้านบาท แต่หากซื้อในประเทศจะอยู่ที่ 6 ล้านบาท แต่ประสิทธิภาพอาจไม่ดีเท่าต่างประเทศ จึงต้องมีสินเชื่อเพื่อสนับสนุน”

ขณะเดียวกัน สอน.จะเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรรวมแปลงเพื่อรองรับการใช้รถตัดอ้อย ซึ่งปัจจุบันมีทั้งแบบปกติ และแบบเล็กราคา 300,000 บาท แต่ต้องศึกษาประสิทธิภาพอีกครั้ง รวมทั้งตั้งเป้าหมายลดพื้นที่อ้อยไฟไหม้ลง และกำหนดให้เลิกทั้งหมดภายในปี 2564 แต่ขณะนี้ปริมาณอ้อยทั่วประเทศมีปริมาณปีละ 120 ล้านตันอ้อย ก็ยอมรับเป็นเรื่องยาก แต่จะคงเป้าหมายไว้.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้