วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประกาศรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ปี 62

ประกาศรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ปี 62

  • Share:

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ในฐานะประธานอำนวยการจัดงานประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประกาศรายนามบรรพชิตและคฤหัสถ์ ให้เข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 จำนวน 150 รูป/คน มี รายชื่อบุคคลสำคัญ เช่น พระวิสุทธิวงศาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ, พระธรรมปิฎก เจ้าคณะ จ.สระบุรี, พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะ จ.ลพบุรี, พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะ จ.นราธิวาส, พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะ จ.ฉะเชิงเทรา, พระราชปัญญามุนี เจ้าคณะ จ.ยะลา, พระสุธีวีรบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม, พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัฒน์ (เย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย,

พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ เถี่ยนถึก เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย, พระวัสกาดุเว มหินวงศ์ ประมุขสงฆ์ นิกายอมรปุระ ประเทศศรีลังกา, พระญาณวงศ์ (เสาร์) มุนี รองสมเด็จพระสังฆราช ราชอาณาจักรกัมพูชา, พระภตทันตะวิจิตตภิวังสะ กรรมการสังฆนายก สหภาพ เมียนมา, พระยังดัม ประธานสงฆ์วัดข้องวังสะไดยงจิโด ประเทศเกาหลีใต้, วูปสมะภิกขุ ประธานสงฆ์วัดสัมโพธิ ประเทศไต้หวัน, พระวัฒนาดาราสมบัติ คณะกรรมการปกครองสงฆ์ สปป.ลาว, หม่อมหลวงสราลี กิติยากร, พระองค์เจ้าศรีสุวัตถิ์ กุสุมะ นารีรัตนา ราชอาณาจักรกัมพูชา, ดร.กากัน มาลิค นักแสดบทพระพุทธเจ้าในภาพยนตร์เรื่อง ศรีสิทธัตถะ โคตมะ เป็นต้น.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้