วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จี้ตรวจสอบปักหมุดใช้ประโยชน์พื้นที่คณะบัญชี มธ.

จี้ตรวจสอบปักหมุดใช้ประโยชน์พื้นที่คณะบัญชี มธ.

  • Share:

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ตัวแทนคณาจารย์ของคณะ ประกอบด้วย ผศ.สมชาย ศุภธาดา อดีตรองคณบดีฝ่ายการเงิน รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ อดีตผอ.โครงการ MBA รศ.ดร.พันทิศา ภาวบุตร หัวหน้าภาควิชาการเงิน และ ผศ.ดร.นนทวรรณ ยมจินดา ผู้แทนคณาจารย์ ในสภาอาจารย์ของ มธ. ร่วมแถลงข้อเรียกร้องของคณาจารย์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำนวน 48 คน เพื่อขอให้สภามหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณี มธ.ได้ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ และ Too Fast To Sleep เข้ามาใช้พื้นที่ชั้น 1 อาคารของคณะ

ผศ.สมชาย กล่าวว่า การปรับปรุงอาคารของคณะหลังนี้ยังมีปัญหาในเรื่องข้อกฎหมาย และอยู่ในการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดังนั้นการจะดำเนินการใดๆในขณะนี้จึงไม่เหมาะสม ควรรอความชัดเจนก่อน เพื่อมิให้ความเสียหายลุกลามไปมากกว่านี้ ขณะเดียวกันทางสภา มธ. ควรตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโครงการดังกล่าวเพื่อให้ประชาคมได้รับทราบ

รศ.ดร.เอกจิตต์ กล่าวว่า เห็นได้ชัดว่าการเข้ามารื้อบริเวณชั้น 1 รวมถึงพื้นที่ส่วนสำนักงานและส่วนควบรวม อาคารของคณะ ทางผู้บริหารของคณะและมหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นการเลือกรูปแบบที่ไม่เคยมีการตกลงกันมาก่อน การกระทำดังกล่าวจึงถือว่าผิดขั้นตอนในทางกฏหมาย

ผศ.ดร.นนทวรรณ กล่าวว่า อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามตรวจสอบให้เกิดความกระจ่างเร็วที่สุด.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้