วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ฉลอง 237 ปีกรุงรัตนโกสินทร์

ฉลอง 237 ปีกรุงรัตนโกสินทร์

  • Share:

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ประจำปี 2562 พร้อมกล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์กับงานศิลปวัฒนธรรม เนื่องในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ว่า การจัดงานเฉลิมฉลองการครบรอบ 237 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ครั้งนี้

กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือน ก.พ.-มี.ค. โดยมีกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยเน้นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบรมราชจักรีวงศ์ และต้องการให้สภาวัฒนธรรมกรุงเทพ
มหานคร 50 เขต ครูอาจารย์จากสถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้นำชุมชน ขยายผลในชุมชนแต่ละแห่งส่งเสริมให้เป็นมัคคุเทศน์ และให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ยังมุ่งให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้