วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โปรตีนฮีมจากเลือดหมู ทางเลือกเพื่อโลกอนาคต

โปรตีนฮีมจากเลือดหมู ทางเลือกเพื่อโลกอนาคต

  • Share:

เลือดหมูเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ ต้นเหตุทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในโรงฆ่าสัตว์ ทำให้ท่อน้ำทิ้งอุดตัน ผู้ประกอบการมักจะใช้โซดาไฟราดละลายลิ่มเลือด ปล่อยให้น้ำเสียกลายเป็นมลภาวะต่อชุมชน แม่น้ำลำคลอง...หากจะให้ผู้ประกอบการหยุดพฤติกรรมทิ้งเลือดหมู หนทางดีที่สุดต้องหาวิธีทำให้เลือดหมูมีมูลค่า

ในเลือดหมูมีโปรตีนมากถึง 14% และในอนาคตจะเป็นอีกทางเลือกที่จะนำมาใช้ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้ ดร.อารีย์ อินทร์นวล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงได้ศึกษาการใช้ประโยชน์จากเลือดหมูในการเป็นอาหารเสริมสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สนับสนุนทุนวิจัย

“การเก็บเลือดหมูจากโรงฆ่าเพื่อมาสกัดเอาโปรตีนได้ ต้องควบคุมความสะอาดทุกขั้นตอน หมูทุกเพศและทุกวัย น้ำหนัก 100 กก. จะได้เลือด 4 ลิตร จากนั้นใส่สารโซเดียมซิเตรด 40 กรัม เพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือด และระวังไม่ให้มีน้ำปน เพราะจะทำให้เลือดจับตัวเป็นก้อน ทุกขั้นตอนต้องเสร็จในระยะเวลา 24 ชม.”

จากนั้นนำเลือดหมูมาเข้าเครื่องเหวี่ยง เลือดหมูจะแบ่งตัวเป็นน้ำเหลือง (พลาสมา) ส่วนนี้ทิ้งไป เก็บเฉพาะเลือดสีแดงที่ลอยตัวชั้นบน ใส่น้ำเกลือผสมน้ำ เข้าเครื่องเหวี่ยงอีกรอบเพื่อกำจัดไขมันในเลือด แล้วเก็บเฉพาะเลือดหมูชั้นบน ซึ่งเป็นส่วนโปรตีนที่ต้องการ นำคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสมาเติมเพื่อแยกกลิ่นคาว จากนั้นนำไปทำแห้ง จะได้โปรตีนฮีมพาวเดอร์ (Protein heme powder)

ดร.อารีย์ บอกว่า หลังจากตรวจวิเคราะห์หาคุณค่าทางโภชนาการในเลือดหมู 4 ลิตร นอกจากจะได้ผงโปรตีนฮีม 560 กรัมแล้ว ยังได้ปริมาณธาตุเหล็ก 161.66 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักโปรตีน 100 กรัม เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยโรคโลหิตจาง สตรีมีครรภ์ มีประจำเดือน และผู้ที่เข้าสู่วัยทอง และเพื่อให้สามารถเก็บได้นานและสะดวกต่อการนำไปใช้ จึงนำไปอบแห้งทำผง

โปรตีนฮีม

ผงโปรตีนฮีมสามารถนำไปใช้ผสมในอาหารคาว หวาน อาหารฟังก์ชัน อาหารเสริม หากนำไปผสมในแป้งทำเบเกอรีจะช่วยทำให้แป้งเบเกอรีฟู โดยไม่มีกลิ่นคาวของเลือดหมู ผู้ประกอบการที่สนใจ โทร. 0-2579-7435 ต่อ 3305.อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้