วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ครูผู้พลิกภูมิปัญญาชนเผ่ากะเหรี่ยง

ครูผู้พลิกภูมิปัญญาชนเผ่ากะเหรี่ยง

  • Share:

มีการกล่าวขานกันอย่างแพร่หลายว่า นางกัลยา ต๊ะมะครุฑ ครู ร.ร.บ้านสลก สพป.แพร่ เขต 2

เป็นครูผู้พลิกตำนานภูมิปัญญาชนเผ่ากะเหรี่ยง ทั้งภาษาพูด การแต่งกาย การแสดงพื้นบ้านและผ้าทอ คิดพัฒนาสร้างหลักสูตรผ้าทอกะเหรี่ยงจากรากเหง้าสู่อาชีพ

จนนักเรียนคิดเป็น ทำเป็น และจำหน่ายสร้างรายได้ จุนเจือครอบครัวเป็นอย่างดี

ล่าสุดได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับรางวัล พระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.แพร่ มาสดๆร้อนๆ

ครูกัลยา เล่าให้ฟังว่า เกิดในครอบครัวครูคุณพ่อคุณแม่เป็นครู จึงรักอาชีพครูมาตั้งแต่เด็ก เมื่อย้ายมาสอนที่ ร.ร.บ้านสลก อ.วังชิ้น จ.แพร่ เป็นหมู่บ้านชนเผ่ากะเหรี่ยง และเป็นอำเภอบ้านเกิดของตัวเอง

ทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนวิถีของชนเผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งเดิมจะอายในการพูดภาษากะเหรี่ยง อายที่จะแต่งกายชุดกะเหรี่ยงใส่แล้วไม่กล้าออกบ้าน กลัวสังคมจะรังเกียจว่าเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง

สอนให้นักเรียนรักถิ่นเกิด ให้นักเรียนพูดภาษาถิ่นได้ในโรงเรียน และมีความภาคภูมิใจในบ้านเกิด เปลี่ยนวิถีชีวิตให้ดีขึ้น

โดยเฉพาะการทำหลักสูตรทอผ้ากะเหรี่ยงยกระดับผ้าทอกะเหรี่ยง นักเรียนทอผ้าตัดเย็บในรูปของผลิตภัณฑ์ต่างๆ การตกแต่ง นำไปเป็นของฝากของที่ระลึกได้ สามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ที่สำคัญครูกัลยายังเป็นแบบอย่างทั้งทางจริยธรรมและการทำงานที่ทุ่มเทกับการสอน จนลูกศิษย์มีความแตกฉานทั้งในเนื้อหาและการจัดกระบวนการเรียนรู้

อีกทั้งยังสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตศิษย์ และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาไทย ลูกศิษย์เจริญก้าวหน้าสู่ความสำเร็จในชีวิต ทั้งกลับมาเป็นครู เป็นนักธุรกิจ ฯลฯ จนได้รับรางวัลมากมาย

จึงสมกับเป็นครูผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.แพร่.

มณี ม่วงทอง

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้