วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
Tell that to the horse marines.

Tell that to the horse marines.

  • Share:

Ex ที่ออกเสียง ‘เอ็คซ’ ซึ่งเป็นบุพบทยังสื่อถึง โดยไม่รวม เช่น ex divided ที่หมายถึง ‘หุ้นที่ขายโดยไม่รวมเงินปันผลคราวหน้า’ เขียนให้เข้าใจง่ายก็คือ เงินปันผลคราวหน้าเป็นของผู้ขาย นอกจากนั้น ยังหมายถึง ‘จากหรือโดย’ เช่น ex cathedra สื่อถึง ‘โดยตำแหน่งหน้าที่ โดยอำนาจหรือสถานะ’ หรือบอกว่า The rector is ex officio chairman of the Institute of Asian and African Studies. อธิการบดีเป็นประธานสถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษาโดยตำแหน่ง หมายถึง ใครขึ้นมาเป็นอธิการบดีคนนั้นก็มาเป็นประธานของสถาบันแห่งนี้ด้วย

ที่เจอบ่อยๆอีกก็คือ ex parte เอ็คซ พาทิ หมายถึง ‘จากฝ่ายเดียว’ ท่านคงจะเคยเห็นในข่าวหนังสือพิมพ์นะครับ ex parte statement ‘คำแถลงจากฝ่ายเดียว’ บางครั้ง ex เอคซ เป็นคำแสลง หมายถึง ‘ภรรยาหรือสามีคนก่อน’

ก่อนจบคอลัมน์ขอตอบคำถามเรื่อง horse หน่อยครับ คำนี้หมายถึง ‘ม้าตัวผู้’ แต่ถ้าเป็น ‘ม้าตัวเมีย’ เราใช้ mare นอกจากนั้น horse ยังหมายถึง ‘วางโต’ กลับจากประชุม โรสแมรีบ่นเกี่ยวกับจอห์นว่า In the meeting John was riding the high horse. ในที่ประชุม จอห์นวางโตน่าดู เราสามารถใช้ mounting the high horse แทนวลีข้างบนได้ครับ

หลายครั้งเราเจอคำว่า horseless traffic คำนี้คือ ‘ยวดยานที่ไม่ใช้ม้า’ ในที่นี้หมายถึง ‘รถยนต์’ นั่นเอง ถ้าจะบอกใครว่า ‘คุณเอาเรื่องเหลวไหลไม่น่าเชื่อมาพูด’ ฝรั่งจะใช้ Tell that to the horse marines. ที่สื่อถึง แกเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นเถอะ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย

pasalok1998@gmail.com

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้