วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
งานใหญ่ กกต.

งานใหญ่ กกต.

  • Share:

พระราชโองการ คือคำสั่งของพระมหากษัตริย์ มีความสำคัญสูงสุดและศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ซึ่งปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต้องน้อมรับพระราชโองการใส่เกล้าฯ ด้วยความจงรักภักดี

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ทรงมีพระราชโองการเมื่อคืนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ มีใจความสำคัญว่า ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาฯ เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 9 และทรงเป็นพระเชษฐภคินีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน

แม้พระองค์ท่านได้กราบถวายบังคม ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ตามกฎมณเฑียรบาล แต่ยังทรงมีสถานะเป็นสมาชิกแห่งพระบรมราชวงศ์จักรี จึงอยู่เหนือการเมืองและดำรงความเป็นกลางทางการเมืองของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

การนำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์มาเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองไม่ว่าจะโดยทางใดก็ตาม จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อโบราณราชประเพณีขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของชาติ ถือเป็นการกระทำที่มิบังควรไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

พระราชโองการฉบับนี้ ส่งผลให้การเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามบัญชีพรรคไทยรักษาชาติ ต้องยุติโดยพลัน

“แม่ลูกจันทร์” คาดว่าวันนี้ (11 ก.พ.) ที่ประชุมใหญ่ กกต.จะน้อมเกล้าฯรับพระราชโองการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นนายกฯในบัญชีพรรคการเมือง

โดยที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงมีสถานะเป็นสมาชิกแห่งพระบรมราชวงศ์ ซึ่งต้องดำรงอยู่เหนือการเมือง จึงมีลักษณะต้องห้ามผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ทางด้านพรรคไทยรักษาชาติ ได้ออกแถลงการณ์ ขอน้อมรับพระราชโองการไว้ด้วยความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชวงศ์ทุกพระองค์

พรรคไทยรักษาชาติซาบซึ้งในพระเมตตาของทูลกระหม่อมหญิงฯ ที่ทรงให้ความเมตตาต่อพรรค และจะขอทำหน้าที่ตามระเบียบของ กกต. ก.ม.เลือกตั้ง และรัฐธรรมนูญ ด้วยความเคารพในขนบธรรมเนียมราชประเพณี และพร้อมจะดำเนินนโยบายเพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศไทย ด้วยความเคารพในการตัดสินใจของประชาชน ฯลฯ

ปัญหาดูเหมือนจะจบแล้ว...แต่ยังจบไม่ลง

ยังจบไม่ลง เพราะ นายไพบูลย์ นิติตะวัน หน.พรรคประชาชนปฏิรูป เรียกร้องให้ กกต.เร่งดำเนินการกับพรรคไทยรักษาชาติ ในความผิดฐานฝ่าฝืนระเบียบ กกต. หมวด 4 ข้อ 17 ที่ห้ามผู้สมัครพรรค การเมือง นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง

เพื่อลงโทษกรรมการบริหารพรรค

หรืออาจไปถึงขั้นยุบพรรค การเมือง??

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่ากรณีนี้จะจบตรงไหน? จบอย่างไร? จบก่อนเลือกตั้ง? หรือจบหลังเลือกตั้ง?อยู่ที่ กกต. 7 คน เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ

มาตรา 44 พ.ร.บ.กกต. ระบุว่าเมื่อ มีเหตุควรสงสัยว่ามีผู้กระทำความผิด พ.ร.บ.เลือกตั้งและ พ.ร.บ.พรรคการเมือง ให้ กกต.ดำเนินการสอบสวนได้ข้อยุติโดยเร็ว

หรือ ในกรณีจำเป็นจะสั่งระงับสิทธิสมัครเลือกตั้งได้เป็นการชั่วคราว

แต่จะบานปลายไปถึงขั้นยุบพรรคไทยรักษาชาติหรือไม่??

มาตรา 92 พ.ร.บ.พรรคการเมืองเปิดช่องให้ กกต.สามารถยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

มาตรา 94 หากศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ยุบพรรคการเมือง

คณะกรรมการบริหารพรรคจะถูกตัดสิทธิการเมือง 10 ปี

เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แล.

"แม่ลูกจันทร์"

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้