วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บัตรคนจนรับกันเป๋าตุง

บัตรคนจนรับกันเป๋าตุง

  • Share:

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินสำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ของผู้มีสิทธิแล้ว 14.5 ล้านราย ตั้งแต่ 1-31 ม.ค.62 รวมทั้งสิ้น 3,826 ล้านบาท แบ่งเป็น ใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ 3,340 ล้านบาท ร้านค้าชุมชนกองทุนหมู่บ้าน 63.07 ล้านบาท ร้านถุงเงินประชารัฐ 348.73 ล้านบาท ร้านก๊าซหุงต้ม 25.12 ล้านบาท การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 4.8 ล้านบาท รถของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 18.01 ล้านบาท รถไฟ 26.36 ล้านบาท และรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 67,360.50 บาท

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางได้โอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีสิทธิ โดยโอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 50 หรือ 100 บาท/คน/เดือน เป็นเงิน 416.09 ล้านบาท เงินมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบ่งเป็น 5% โอนเข้ากระเป๋า e-Money เป็นเงิน 7.6 ล้านบาท และ 1% เพื่อการออม โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้มีสิทธิ คือ ผู้ที่ทำอาชีพเกษตรกรและรับจ้างการเกษตร รวมถึงมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 เป็นเงิน 1,443 ล้านบาท สำหรับการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ 2 ผ่านทางโครงการไทยนิยมยั่งยืนนั้น ตั้งแต่ 1-28 ก.พ.62 ผู้มีสิทธิในส่วนภูมิภาคที่ยังไม่รับบัตรจะต้องรับบัตร ณ ที่ว่าการอำเภอ สำหรับผู้มีสิทธิในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องไปรับบัตร ณ สำนักงานเขตและตั้งแต่ 1 มี.ค.62 เป็นต้นไป ผู้มีสิทธิจะต้องไปรับบัตร ณ สำนักงานคลังจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ตามที่อยู่ปัจจุบันที่แจ้งไว้ ซึ่งรับบัตรได้ถึง 20 ธ.ค.62

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้โอนเงินตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4 มาตรการ ให้กับผู้ถือบัตรรอบ 2 แล้ว โดยโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ดังนี้ มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 500 บาท/คน เพียงครั้งเดียว ให้กับผู้มีสิทธิจำนวน 3.02 ล้านราย เป็นเงิน 1,511 ล้านบาท มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล สำหรับผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป 1,000 บาท/คน เพียงครั้งเดียว จำนวน 560,946 ราย เป็นเงิน 561 ล้านบาท มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีภาระค่าเช่าบ้านและไม่มีที่พัก 400 บาท/คนต่อเดือน เป็นเงิน 7.8 ล้านบาท.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้