วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สขค. ติวเข้ม 11 กลุ่มเป้าหมาย ก.ม.แข่งขันทางการค้าเพื่อเสริมธุรกิจเสรี

สขค. ติวเข้ม 11 กลุ่มเป้าหมาย ก.ม.แข่งขันทางการค้าเพื่อเสริมธุรกิจเสรี

  • Share:

"สขค." ติวเข้ม 11 กลุ่มเป้าหมาย จัดสัมมนา ส่งไม้ต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 7 ก.พ.ปักธงส่งเสริมการประกอบธุรกิจเสรี เป็นธรรม หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเป็นศูนย์กลางการค้าภูมิภาคอาเซียน

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า(สขค.) เชิญชวน 11 กลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา "ส่งไม้ต่อ..กฎหมายการแข่งขันทางการค้า" ในวันที่ 7 ก.พ.นี้ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จะได้พบกับพัฒนาการของกฎหมายสู่การขับเคลื่อนบังคับใช้จริง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญจะมาวิเคราะห์ เจาะลึก พร้อมด้วยการประกาศนโยบายการค้าและการส่งไม้ต่อจากผู้บริหารชุดเดิมให้กับ ผู้บริหารชุดใหม่

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กล่าวว่า การจัดสัมมนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบธุรกิจระมัดระวังพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 อันส่งผลให้บรรยากาศการค้าการลงทุนเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงสร้าง บทบาท และอำนาจหน้าที่ของ สขค.ที่เป็นองค์กรอิสระในการเป็นองค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้เสรีและเป็นธรรมให้รับรู้ในวงกว้าง รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานรับทราบ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร เพื่อจะได้นำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ประกอบการดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่ต่อไปได้อย่างถูกต้อง

สำหรับ 11 กลุ่มเป้าหมาย อาทิ ผู้ประกอบธุรกิจ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจรายสาขา รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในไทย หน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าของต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงประชาชนที่สนใจ ติดต่อเข้าร่วมสัมมนา ได้ที่ โทรศัพท์ 0 2199 5400 อีเมล์ info@otcc.or.th หรือดูรายละเอียดจาก www.otcc.or.th

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้