วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ครม.ชู "ปลากัด" สัตว์น้ำประจำชาติ สอดคล้องนิสัยคนไทย "รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด"

ครม.ชู "ปลากัด" สัตว์น้ำประจำชาติ สอดคล้องนิสัยคนไทย "รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด"

  • Share:นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ตามที่กระทรวงเกษตรฯเสนอผลักดันมา 1 ปี โดยประเด็นสำคัญที่เสนอให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติมี 3 ด้านคือ 1.ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ คนไทยรู้จัก คุ้นเคย และมีความผูกพันกับปลากัดมาตั้งแต่โบราณ โดยมีหลักฐานยืนยันชัดเจนจากกระทรวงวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนให้ปลากัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติในปี 2556

2.ด้านความเป็นเจ้าของและความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยปลากัดไทยที่เสนอให้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ มีชื่อว่า Betta splendens ชื่อสามัญ “Siamese Fighting Fish” หรือ “Siamese Betta” ที่มีถิ่นกำเนิดในไทย เป็นสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ได้รับการยอมรับในระดับสากล และ 3.ด้านประโยชน์ใช้สอย โดยเฉพาะการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง และสร้างนวัตกรรมการเพาะพันธุ์ ซึ่งนำไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งไทยส่งออกปลากัดไปกว่า 95 ประเทศ ในปี 2556-2560 ไทยส่งออกปลากัด 20.85 ล้านตัวต่อปี มูลค่าไม่ต่ำกว่า 115.45 ล้านบาท และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดยมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเลี้ยงปลากัดกับกรมประมง 1,500 ราย และมีผู้ที่เลี้ยงรายย่อยกว่า 100,000 ราย

ปลากัดไทยมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านพฤติกรรมการต่อสู้ ซึ่งนับเป็นสัตว์น้ำเพียงชนิดเดียวของไทยที่มีลักษณะดังกล่าว เหมาะกับการเป็นสัตว์น้ำประจำชาติเนื่องจากคล้ายกับลักษณะของคนไทยที่รักและหวงแหนชาติ ปกป้องแผ่นดินจากข้าศึก สู้รบอย่างกล้าหาญ ซึ่งแม้จะมีลักษณะดุดัน แต่ในยามสงบ กลับอ่อนโยน นุ่มนวลสอดคล้องกับนิสัยคนไทย เหมือนส่วนหนึ่งของเนื้อเพลงชาติ “ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด”.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้