วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เปิดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

เปิดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

  • Share:

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบันกลับมีผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวนจำกัด ดังนั้น การเตรียมกำลังกลุ่มนี้ให้มีความรู้ มีทักษะการดูแล และการฟื้นฟูสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ จึงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จึงลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ และดวงใจเนอร์ซิ่งโฮม พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดทักษะความชำนาญในการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้งขยายผลต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพในการดูแลผู้สูงอายุได้ต่อไป โดยหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

“หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น 70 ชั่วโมง อบรมหลักสูตรที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-27 ก.พ.นี้ ผู้ที่จบ หลักสูตรจะได้ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานการดูแลผู้สูงอายุ ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ www.rmutt.ac.thhttp://www.sci.rmutt.ac.th   หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.0-2549-4156, 0-2549-4157” อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้