วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประชาชนจี้รัฐเข้มงวดจริงจังแก้ฝุ่นพิษ ชงมาตรการแจกหน้ากากฟรี

ประชาชนจี้รัฐเข้มงวดจริงจังแก้ฝุ่นพิษ ชงมาตรการแจกหน้ากากฟรี

  • Share:

ประชาชนเห็นด้วย คนไทยตื่นตัวปัญหาฝุ่นพิษใช้หน้ากากป้องกัน ชี้มาตรการแก้ปัญหาควรแจกหน้ากากฟรี จี้รัฐเข้มงวดเอาจริง ไม่เห็นด้วยนักการเมืองดึงมาเป็นประเด็นโจมตีกัน...

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ฝุ่นพิษการเมือง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,097 ตัวอย่าง พบว่า จำนวนมากหรือร้อยละ 48.5 ติดตามข่าวฝุ่นพิษบ่อยๆ ร้อยละ 48.3 ติดตามบ้าง และร้อยละ 3.2 ไม่ติดตามเลย

ทั้งนี้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.4 เห็นด้วยที่คนไทยตื่นตัวห่วงใยสุขภาพจากปัญหาฝุ่นพิษปิดหน้ากากกันฝุ่นคือข้อดี อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.3 ไม่เห็นด้วยที่ นักการเมืองเอาปัญหาฝุ่นพิษมาทำลายกัน ในขณะที่ร้อยละ 20.9 เห็นด้วย และ ร้อยละ 13.8 ไม่มีความเห็น

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.9 ระบุมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ คือ แจกหน้ากากป้องกันฝุ่นฟรี รองลงมาคือร้อยละ 63.6 ระบุ หน่วยงานรัฐเข้มงวดจริงจังต่อเนื่อง ทั้งแหล่งปล่อยฝุ่นพิษ และพวกฉวยโอกาสขายหน้ากากแพง ร้อยละ 60.9 ระบุ พ่นน้ำลดฝุ่นพิษ ร้อยละ 55.1 ระบุ ควบคุมแหล่งปล่อยฝุ่นพิษระยะยาว และร้อยละ 12.8 ระบุ อื่นๆ เช่น ทุกพรรคการเมืองเอาเป็นนโยบายสุขภาพ แก้ปัญหาไม่ใส่ร้ายป้ายสีกันไปมา ทุกฝ่ายช่วยกันป้องกันแก้ไข ลดมลพิษ ตระหนักรักษาสิ่งแวดล้อม หยุดเรียน หยุดทำงาน เป็นต้น.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้