วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นักวิชาการแนะรัฐออกมาตรการแก้ฝุ่น

นักวิชาการแนะรัฐออกมาตรการแก้ฝุ่น

  • Share:

ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์ อาจารย์ประจำวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ควรหาวิธีป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าการพ่นน้ำเพื่อให้ฝุ่นตกลงมาเท่านั้น การพ่นน้ำในชั้นบรรยากาศจะต้องใช้แรงดันน้ำจำนวนมาก เพื่อทำให้หยดน้ำมีขนาดเล็กจึงจะได้ผล

ดังนั้น สิ่งที่กำลังดำเนินการใช้ปัจจุบันจะช่วยบรรเทาปัญหาได้ระดับหนึ่งเท่านั้น รวมถึงจะมีผลด้านจิตใจมากกว่า สิ่งที่ภาครัฐควรทำคือ ประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายของ PM 2.5 ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีการศึกษามลภาวะอากาศที่เป็นฝุ่นขนาดเล็กและสารพิษที่ลอยในอากาศแต่ครั้งนี้ปัญหาคือ ฝุ่นเหล่านี้จะมีโลหะหนักปนเปื้อนหรือไม่ หากมีจะยิ่งสะสมในร่างกายทำให้เกิดโรคต่างๆได้มากยิ่งขึ้น ส่วนระยะยาวภาครัฐต้องมีนโยบายและวิธีการป้องกันปัญหาที่ชัดเจน มีวิธีดำเนินการเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะสถานการณ์เช่นนี้จะสะสมและแย่ลงเรื่อยๆ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ประชาชนตระหนักถึงปัญหา แต่หาอุปกรณ์ป้องกันไม่ได้เพราะขาดตลาด หน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบันการศึกษาถ้ามีความสามารถในการจัดหา หรือผลิตควรลงมือทำทันที.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้