ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เอไอเอสพึ่งอนุญาโตตุลาการ ทีโอทีไม่ถอนทวงหนี้7หมื่นล้าน

  ไทยรัฐออนไลน์12 ก.พ. 2554 05:00 น.
  SHARE

  เอไอเอสพึ่งอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาท หลังทีโอทีไม่ถอนทวงหนี้ 7 หมื่นล้าน กรณีการปรับลดส่วนแบ่งรายได้บริการระบบบัตรเติมเงิน และการเชื่อมโยงโครงข่าย (โรมมิ่ง) ...

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ถึงการดำเนินคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการกับทีโอที กรณีการปรับลดส่วนแบ่งรายได้บริการระบบบัตรเติมเงิน และการเชื่อมโยงโครงข่าย (โรมมิ่ง) โดยระบุว่า ตามที่ทีโอทีมีหนังสือแจ้งให้เอไอเอสชำระเงินส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติม เมื่อ 3 ก.พ.54 นั้น บริษัทขอแจ้งว่า เมื่อ 4 ก.พ. 54 บริษัทได้มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านข้อเรียกร้องให้ชำระเงินส่วนแบ่งรายได้ เพิ่มเติมดังกล่าว และปฏิเสธการชำระเงินจำนวนที่ทีโอทีเรียกร้องไปแล้วนั้น

  เอไอเอสยังขอให้ทีโอทียกเลิกเพิกถอนหนังสือแจ้งให้ชำระเงินส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมดังกล่าวภายในวันที่ 9 ก.พ.54 รวมถึงระงับการกระทำใดๆที่จะทำให้บริษัทได้รับความเสียหายต่อไปด้วย มิฉะนั้น บริษัทจะถือว่าเกิดข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญา และจำเป็นต้องนำเรื่องพิพาทนี้เสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้มีการระงับข้อพิพาทดังกล่าว

  แต่เนื่องจากทีโอทีมิได้ดำเนินการยกเลิกเพิกถอนหนังสือแจ้งให้ชำระเงินส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมภายในกำหนดระยะเวลา คือวันที่ 9 ก.พ.54 เอไอเอสจึงได้หารือในกระบวนการทางกฎหมายกับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และเห็นควรยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยในวันที่ 11 ก.พ.54 เอไอเอสได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นคดีหมายเลขดำที่ 8/2554 ระหว่างเอไอเอส (ผู้เรียกร้อง) กับทีโอที (ผู้คัดค้าน) แล้ว โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีโอทีได้ทำหนังสือถึงเอไอเอส เพื่อให้ชำระค่าเสียหาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,812-74,000 ล้านบาท.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้