Thairath Logo
กีฬา

"บิ๊กลือ" เยี่ยม นรข.นครพนม ปลุกทหารรักษาเกียรติภูมิ อย่าหลงสินจ้าง

Share :

"ผบ.ทร." ตรวจเยี่ยมหน่วย นรข.นครพนม ให้กำลังใจกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ ย้ำนอกจากภารกิจการป้องกันประเทศเป็นหลัก ปัจจุบันต้องเผชิญภัยคุกคามรูปแบบใหม่ "ยาเสพติด" จิตใจต้องเข้มแข็งจากเจอกระสุนเหล็ก ต้องมาเจอกระสุนทองแดง และมาเป็นกระสุนน้ำตาล หากจิตใจไม่มั่นคง จะทำให้หลงไปกับสินจ้างรางวัล จะเป็นสิ่งที่บั่นทอนเกียรติภูมิที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน...


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 ม.ค.62 ที่ จ.นครพนม พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย น.อ.หญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ และคณะผู้บริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ณ กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำจังหวัดนครพนม โดยมี พล.ร.ต.ระพีพงษ์ โสวรรณ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ให้การต้อนรับ

ผบ.ทร. ได้มอบโอวาทแก่กำลังพล ก่อนเข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ก่อนกล่าวชื่นชม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สร้างผลงานให้เป็นที่ปรากฏสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือและประเทศชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันปัญหาและหน้าที่รับผิดชอบมากมายขึ้นโดยลำดับ และขอขอบคุณทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทตลอดมา ขอให้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัยให้กับประชาชน

"ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ว่าหน่วยนี้มีประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง การที่พวกเราเป็นเช่นนี้ ต้องทบทวนตัวเองว่าเป็นเช่นนี้ได้อย่างไร เกิดจากตัวเองที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยตามแนวชายแดน ต้องมีคนเก่ง อดทน คนกล้า เสียสละ ที่จะทำให้ผลงานปรากฏได้ ขอให้รักษาความดีงามนี้ไว้ เชื่อว่าจะทำให้หน่วยนี้สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่กองทัพเรือต่อไปในภายภาคหน้าอย่างยั่งยืน” พล.ร.อ.ลือชัยกล่าว และว่า มาครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนเพราะได้นำสมาคมภริยาทหารเรือมาด้วย มาเยี่ยมเยือนดุจญาติผู้ใหญ่มาเยี่ยมเยือนลูกหลานที่อยู่ห่างไกล พวกเราเองไกลบ้านไกลถิ่น ต้องห่วงลูกหลานเป็นธรรมดา วันนี้จึงนำความห่วงใยในครอบครัวมามอบให้ ไม่เพียงข้าราชการในกองทัพเรือเท่านั้น แต่หลังบ้านก็มีความเป็นห่วงเช่นเดียวกัน ขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดี

ในช่วงท้าย ผบ.ทร. ให้โอวาทแก่กำลังพลโดยอุปมาสินจ้างรางวัลเป็นกระสุนน้ำตาลที่มีความหอมหวาน หลอกล่อให้มดแมลงมาตอม ซึ่งมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า "สิ่งหนึ่งที่หน่วยนี้แตกต่างเป็นอย่างมากก็คือ แต่ก่อนนี้ เรารับผิดชอบเรื่องการป้องกันประเทศเป็นหลัก แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป เผชิญภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติด ซึ่งเราทำได้ดี อย่างไรก็ตาม ด้วยบทบาทหน้าที่ ที่แตกต่างออกไปนี้ ภัยคุกคามที่ว่ารูปแบบใหม่นี้ ทำให้จิตใจของพวกเรา ต้องเข้มแข็งกว่าแต่ก่อน แต่ก่อนนี้เราเจอกระสุนเหล็ก กระสุนทองแดงแต่ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปเป็นกระสุนน้ำตาล ที่ร้ายกว่ากระสุนเหล็ก กระสุนทองแดง ที่ผ่านมาในอดีตเสียด้วยซ้ำ หากจิตใจไม่มั่นคงคลอนแคลน หลงไปกับสิ่งที่เขาให้เป็นสินจ้างรางวัล จะเป็นสิ่งที่บั่นทอนเกียรติภูมิที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน หลายสิบปีให้ล่มสลาย ขอให้พวกเราจงเข้าใจจุดนี้ให้ดีมีความมั่นคง อย่าอ่อนไหวกับกระสุนน้ำตาลเป็นเด็ดขาด หากเป็นเช่นนี้เชื่อได้ว่าหน่วยนี้จะยังคงเป็นหน่วยหลักตามแนวชายแดนที่สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพเรือ ต่อไปในภายภาคหน้า".

อ่านเพิ่มเติม...
ผบ.ทร.นรข.นครพนมปลุกทหารรักษาเกียรติภูมิกองทัพเรือข่าวทั่วไป