Thairath Logo
กีฬา

“หมอเสริฐ” ค้านคุมเวชภัณฑ์ สมาคมโรงพยาบาลเอกชนออกโรงต้าน!

Share :

หลังคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กระทรวงพาณิชย์ มีมติเห็นชอบให้เพิ่มรายการสินค้าควบคุมยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าที่ต้องควบคุมโดยเสนอให้นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ในสัปดาห์นี้ กรณีดังกล่าวนี้นอกจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนจะออกมาแสดงท่าทีคัดค้านกับข้อเสนอของ กกร.และนายสนธิรัตน์แล้ว

นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานกลุ่มบริษัทดุสิตเวชการ ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครืออยู่ราว 40 แห่ง ยังได้ให้ความเห็นว่า รมว.พาณิชย์ น่าจะได้ขอหารือเรื่องนี้กับกระทรวงสาธารณสุขก่อน ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร และมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดที่จะต้องบรรจุรายการของยา เวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์เข้าไว้ในบัญชีควบคุมราคาสินค้า “ผมว่าเขาไม่ค่อยมีอะไรทำมากกว่า ถึงได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมา” นพ.ปราเสริฐ กล่าวสั้นๆ

สำหรับสาระสำคัญของข้อคัดค้านจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนั้น สมาคมได้ระบุในรายงานว่า กกร.และรัฐบาลจะตัดสินใจควบคุมราคายา หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และบริการทางการแพทย์เพื่อเอาใจคนระดับรากหญ้าโดยไม่มีเหตุผลไม่ได้ เพราะปัจจุบันประชาชนในระดับรากหญ้าหรือกลุ่มชนชั้นกลางต่างมีรัฐสวัสดิการให้อยู่แล้ว ทั้งบัตรทอง ระบบการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และระบบประกันสังคม ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาแทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลย ขณะที่ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ หรือค่าบริการทางการแพทย์ต่างๆที่เกิดขึ้น ภาครัฐและประกันสังคมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้เกือบจะทั้งหมด ที่สำคัญกลุ่มคนเหล่านี้จะไม่เข้าไปรับบริการการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนด้วย “85% ของประชากรไทยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐ มีเพียง 15% เท่านั้นที่เข้ามารักษาตัวกับโรงพยาบาลเอกชน เพราะเขายินดีที่จะได้บริการที่แตกต่างออกไป ไม่ต้องรอคอยนาน ขณะที่โรงพยาบาลเอกชนมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยกว่า”

สมาชิกในสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งกล่าวและว่า การนำเอาบัญชียา เวชภัณฑ์ และ บริการทางการแพทย์เข้าไปอยู่ในรายการควบคุมราคาของทางราชการด้วย จึงถือเป็นนโยบายที่ผิดพลาด โดยเฉพาะเมื่อโรงพยาบาลทำหน้าที่ของตนได้ดีอยู่แล้ว ซึ่งการทำเช่นนั้นจะทำให้โรงพยาบาลเอกชนต้องปรับลดราคายา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ลง ขณะที่ยังต้องรักษาคุณภาพของการให้บริการเช่นเดิม มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือทันสมัยอย่างเดิม “เมื่อจะปรับลดราคารายการเหล่านี้ลง ในที่สุดโรงพยาบาลที่ทำกิจการได้ดี มีผู้คนจำนวนมากเข้าไปรักษา ก็จะต้องประสบปัญหาการขาดทุน ขณะที่มีตัวเลขบ่งชี้ว่า นักท่องเที่ยวราว 30 ล้านคนที่เข้ามาในไทยนั้น มีมากกว่า 14% ที่มาเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน เพราะราคาค่ารักษาพยาบาลของไทยถูกกว่ามาก

ชาวต่างชาติจึงแห่กันมารักษาตัวที่ประเทศไทยกัน” ผู้บริหารของสมาชิกสมาคมโรงพยาบาลอีกแห่งกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า 14% ของต่างชาติที่เข้ามาขอรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชนของไทย ส่วนใหญ่มักจะต้องมีผู้ติดตามมาด้วยอย่างน้อย 2-3 คน โดยหลายครอบครัวติดตามกันมามากกว่านี้ พวกเขาจึงจัดเป็นคนอีกกลุ่มที่เราสามารถขายบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้ จึงเป็นเรื่องตลกที่กระทรวงพาณิชย์จะหันมาทำเรื่องซึ่งกระทบต่อภาคเอกชน ที่พยายามพัฒนาและปรับปรุงโรงพยาบาลให้ดี ให้ได้มาตรฐานสากล หรือดีกว่า โดยเฉพาะการปรับปรุงเทคโนโลยีความก้าวหน้าของเครื่องมือ และการรักษาพยาบาลที่จำเป็นต้องอาศัยแพทย์ที่มีความ
ชำนาญ และมีประสบการณ์สูงในการรักษาทั้งในประเทศไทยเอง และจากต่างประเทศ “ก็เมื่อรัฐบาลประกาศจะให้ประเทศ ไทยเป็น Medical Hub เพื่อให้เป็นอีกช่องทางของการนำเงินตราเข้าประเทศ เหตุใดจึงจะต้องมาควบคุมกันเช่นนี้”.

อ่านเพิ่มเติม...
กระทรวงพาณิชย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถกระทรวงสาธารณสุขสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ควบคุมราคายา