Thairath Logo
กีฬา

ช่วยล้านคน!พ้นเส้นความยากจน

Share :

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า จากการสำรวจโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือบัตร 11.4 ล้านคน เข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งมีผู้ถือบัตร 4 ล้านคน ที่แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการนั้น พบว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี เมื่อได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาอาชีพแล้วมีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปี จำนวน 1 ล้านคน จากที่ฝึกอบรมทั้งหมด 2 ล้านคน ขณะที่กลุ่มคนที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนั้น มีรายได้เกินกว่า 100,000 บาทต่อปี จำนวน 100,000 คน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก โดย กระทรวงการคลังจะนำเรื่องนี้เสนอให้ ครม.พิจารณาเพื่อต่ออายุโครงการอีก 6 เดือน

หลังจากที่สิ้นสุดโครงการแรกเมื่อเดือน ธ.ค.ปีที่แล้ว “ปีที่แล้วมีผู้ถือบัตรเข้าร่วมโครงการ 4 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นคนยากจน และมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน หรือมีรายได้ 30,000 บาทต่อปี ถึง 2 ล้านคน และเมื่อผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว คนกลุ่มนี้มีรายได้มากขึ้น และพ้นเส้นความยากจนถึง 1 ล้านคน คิดเป็น 50% ทำให้ผมคิดว่าควรทำโครงการนี้ต่อไปอีก 1 รอบ โดยมีเวลาอบรม 5 เดือน เริ่ม ก.พ.-มิ.ย. คาดว่าจะใช้งบ 18,000 ล้านบาท หรือเดือนละ 3,000 ล้านบาท”

นอกจากนี้ จะเสนอให้ ครม.อนุมัติให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการสละสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600-1,000 บาทต่อเดือน เพื่อนำไปมอบให้ผู้ถือบัตรที่จนและชรา ซึ่งปัจจุบันมี 4 ล้านคน โดยแต่ละปีรัฐได้ตั้งงบจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วประเทศ 70,000 ล้านบาท หรือ 9-11 ล้านคน โดยโครงการนี้กระทรวงการคลังจะร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทยเพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงความจำนงสละสิทธิ์ได้สะดวกและง่ายขึ้น โดยโครงการจะเริ่มตั้งแต่เดือน ก.พ.เป็นต้นไป ซึ่งในช่วง ก.พ.-มี.ค. หากผู้สูงอายุที่สละสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพจะได้รับเหรียญพระคลังรุ่นที่ 3.

อ่านเพิ่มเติม...
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายได้ต่ำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงบจ่ายเบี้ย