Thairath Logo
กีฬา

โครงการกำลังใจฯ เปิดศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยว ชมความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในทัณฑสถาน

Share :ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮาง ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จ.เชียงราย หนึ่งในความสำเร็จของโครงการกำลังใจพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ได้ทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง ในการให้ความช่วยเหลือ และสร้างโอกาส สร้างความรู้ และสร้างงานให้แก่ผู้ต้องขัง อย่างครบวงจร พร้อมทั้งยังเปิดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามให้แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วย

ภายในศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮางนี้ มีพื้นที่ประมาณ 35.5 ไร่ แบ่งเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ โซน A เป็นกลุ่มอาคารศูนย์เรียนรู้ บ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกบ โรงเพาะเห็ด และสวนยาง มีด้านทิศเหนือเป็นจุดเช็กอิน @ ดอยฮาง ติดริมฝั่งแม่น้ำกก ส่วนโซน B อยู่ในแถบส่วนกลางของพื้นที่ เป็นกลุ่มบ้านกำลังใจ, โซน C พื้นที่ส่วนหน้า ริมถนนท้องถิ่นสายดอยฮาง-แม่ยาว เป็นโรงเรือนแปลงองุ่นเพิ่งปลูกใหม่ และโซน D พื้นที่แสดงกิจกรรมวิถีไทยมีบ้านพอเพียง ปศุสัตว์ในครัวเรือน เครื่องสีข้าวขนาดกลาง โรงผลิตปุ๋ย นอกจากนี้ ด้านโซน D ยังเป็นส่วนแปลงนาข้าวขนาด 4 ไร่ พ้นจากนาข้าวเป็นพื้นที่ส่วนหลัง ซึ่งประกอบด้วยฟาร์มหมู กับอาคารเรือนนอน ซึ่ง ศาสตรานนท์ บุญอินเขียว หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง บอกว่า เฉพาะพื้นที่ส่วนหลังเท่านั้นที่เป็นเขตหวงห้าม นอกนั้นใครๆก็สามารถเข้ามาเที่ยวชมได้ทั้งหมด โดยเราเปิดให้สาธารณชนได้รู้เห็นว่าในทัณฑสถานความเป็นอยู่และมีการพัฒนาผู้ต้องขังอย่างไร

หัวหน้าเรือน จำชั่วคราวดอยฮาง กล่าวต่อว่า เรือนจำชั่วคราวดอยฮางรับผู้ต้องขังชายใกล้พ้นโทษมาเตรียม พร้อมก่อนออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อพ้นโทษ ปกติจะมีจำนวนผู้ต้องขังอยู่ราว 200 คน โดยในจำนวนนี้จะเป็นกลุ่มที่อยู่ในโครงการกำลังใจ รุ่นละ 50 คน ในปี 2561 นับเป็นรุ่นที่ 8 แล้ว ตลอด 9 เดือน ที่อยู่ในโครงการ ผู้ต้องขังกลุ่มนี้จะได้เรียนรู้ด้านต่างๆ ตามหลักสูตรของโครงการโดยหัวใจสำคัญอยู่ที่การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในเรือนจำ เรือนจำชั่วคราวดอยฮางเป็นอีกหนึ่งทัณฑสถานที่ไม่มีรั้วกำแพง เสมือนพื้นที่รอยต่อและการฝึกฝน และเป็นรอยต่อระหว่างการจองจำกับวันแห่งอิสรภาพ ให้ผู้ต้องขังช่วงปลายของการต้องโทษได้เตรียมความพร้อมและฝึกตนก่อนออกไปพึ่งตนเองได้ และเป็นพื้นที่เปิดให้คนในสังคมได้มารู้เห็นและมีสติในการใช้ชีวิต รวมทั้งได้เรียนรู้โลกจริงของสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงไปด้วยกัน

ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮางในวันนี้จึงไม่ใช่แค่ที่คุมขัง แต่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวให้กับประชาชนทั่วไป และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของท้องถิ่นอีกด้วย.

หลบฝุ่นเมืองกรุงฯ ไปเที่ยวเชียงรายกันเถอะ Agoda เค้าลดราคาห้องพักสูงสุดกว่า 80% คลิกเลย

อ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮางเรือนจำชั่วคราวดอยฮางที่เที่ยวเชียงรายเที่ยว