Thairath Logo
กีฬา

จากเกษตรทฤษฏีใหม่ สู่แปลงผักอินทรีย์ส่งแม็กโคร

Share :

“เดิมชาวบ้านที่นี่ปลูกผักหลังทำนา เอาไว้กินเองบ้างขายบ้าง ต่อมาชาวบ้านส่วนหนึ่งเริ่มหันมาทำเกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่งพื้นที่ 30-30-30-10 ขุดบ่อทำแหล่งน้ำของตัวเองและเลี้ยงปลาเพื่อกระจายความเสี่ยง หากสินค้าตัวใดราคาไม่ดียังมีผลผลิตอื่นคอยเสริม กระทั่ง 4 ปีที่แล้วทางสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้ามาส่งเสริมให้ปลูกผักอินทรีย์เพื่อเป็นรายได้เสริม เพราะผักอินทรีย์ได้ราคาดีกว่าผักทั่วไปเกือบเท่าตัว เมื่อชาวบ้านเห็นว่าสร้างรายได้ดีจึงรวมตัวกันตั้งสหกรณ์จนปัจจุบัน”

อุษา พุ่มพวง ผู้จัดการสหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด จ.เพชรบุรี เล่าถึงวิถีชาวบ้านในพื้นที่ก่อนจะมาทำผักอินทรีย์แบรนด์ของสหกรณ์ ขายที่โรงพยาบาลชะอำ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และตลาดเกษตรกรข้างจวนผู้ว่าฯ...เริ่มแรกชาวบ้านได้รับการอบรมในเรื่องการบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก น้ำหมักชีวภาพใช้เอง ต่อมาได้เรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์อย่างถูกวิธี ควบคู่ไปกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยสหกรณ์สนับสนุนงบประมาณให้ชาวบ้านขุดบ่อเป็นแหล่งน้ำส่วนตัว

การปรับเปลี่ยนจากปลูกพืชแบบใช้สารเคมีมาปลูกแบบอินทรีย์ค่อน ข้างต้องพิถีพิถันและใส่ใจในทุกขั้นตอน ระยะแรกจึงค่อนข้างลำบากต้องอาศัยเวลา และการรวมตัวลงมือทำร่วมกันเป็นกลุ่ม แต่เมื่อได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เข้ามาช่วยส่งเสริมให้ความรู้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการตรวจสอบสารตกค้าง รวมไปถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีการทำบาร์โค้ด

“ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ว่างบริเวณบ้านแบ่งแปลงปลูกผักสวนครัว 30 ชนิด อาทิ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง แตงกวา ผักสลัดกรีนโอ๊ก เรดโอ๊ก ฯลฯ ทำให้มีพื้นที่รวมกันแค่ 20 ไร่ ผลผลิตรวมอาทิตย์ละ 150 กก. แต่ก็ได้รับความรู้เรื่องการวางแผนการปลูก โดยเฉพาะการลงสลับแปลง เพื่อให้ได้ผลผลิตเก็บขายทุกวัน โดยแต่ละวันสมาชิกจะรวบรวมผักมาส่งที่สหกรณ์ จากนั้นสหกรณ์จะตรวจ– สอบคุณภาพหาสารตก ค้าง จนมั่นใจว่ามีความปลอดภัย 100% จึงคัดเกรดและบรรจุลงถุง ติดบาร์โค้ดเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสแกนตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของผักแต่ละถุงได้ จนทำให้ ห้างแม็คโคร เข้ามาดูและสั่งซื้อผลผลิต”

เบื้องต้นสั่งซื้ออย่างต่ำสัปดาห์ละ 200 กก. แต่กำลังการผลิตของสมาชิกมีแค่ 150 กก. ทำให้สมาชิกส่วนใหญ่เตรียมขยายพื้นที่ปลูกให้เพียงพอกับความต้องการของแม็คโคร

ปัจจุบันสมาชิก 23 ราย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจากกรมส่งเสริมการเกษตร หรือระบบ PGS มีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 12,000 บาท.

กรวัฒน์ วีนิล

อ่านเพิ่มเติม...
เกษตรทฤษฏีใหม่ผักอินทรีย์แม็กโครสหกรณ์นิคมชะอำกรวัฒน์ วีนิลเกษตร