Thairath Logo
กีฬา

แนะ สกว.โจทย์ต้องชัดก่อนให้ทุนวิจัย

Share :

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวบรรยายเรื่อง “ทางรอดของมหาวิทยาลัยในยุค disruptive” ในงานประชุมวิชาการ “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตอนหนึ่งว่า ขอฝากข้อคิดว่า ประวัติศาสตร์มีความสำคัญมาก จะเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงทั่วโลกหลายคนสำเร็จการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงมากเพื่อความอยู่รอด ซึ่งให้ทุนโดยตรงแก่ผู้ที่มีความสามารถในแต่ละด้าน

ขณะที่ประเทศไทย สกว.ต้องเลือกให้ทุน ซึ่งโมเดลของการให้ทุนมีหลายรูปแบบ ผู้นำต้องสร้างระบบนิเวศ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ประการต่อมา “โจทย์ต้องชัด” ยิ่งเงินน้อย โจทย์วิจัยต้องยิ่งชัด ประเทศโปแลนด์จ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศตัดสินทุน ถ้าเป็น สกว.หรือ สกอ. และมหาวิทยาลัย กล้าหรือไม่ที่จะลองรบกับผู้มาขอทุน เราต้องเปิดกว้าง นอกจากนี้ยังต้องมี “กฎหมาย” ปัญหาของเราคือติดอยู่ในกรอบ จึงต้องแก้ระเบียบให้ได้ก่อนเพื่อจะได้แก้ปัญหาสุดท้าย สิ่งสำคัญที่สุดในฐานะที่เงินน้อยคือ “คำถามต้องชัด” เราต้องมีคำถามที่ดี ชัดเจน อยากรู้อยากเห็น นักวิจัยควรจะถามตัวเองว่าถ้าเป็น สกว. เราควรจะได้รับทุนหรือไม่.

อ่านเพิ่มเติม...
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์นักวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให้ทุนทุนวิจัยการศึกษา