Thairath Logo
กีฬา

เตรียมเปลี่ยนตัว กก.คปพ.ใหม่

Share :

พระราชวรเมธี วัดประยุรวงศาวาส ประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) เปิดเผยว่า คปพ.ได้หารือแนวทางเร่งรัดการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยจะจัดประชุมเลขานุการเจ้าคณะภาค เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปฯ ในวันที่ 25 ม.ค.นี้ ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

รวมทั้งเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรจุ 14 โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้เกิดความต่อเนื่องและให้เร่งเสนอแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะ 5 ปี และ 20 ปี เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบภายในเดือน ม.ค.อีกทั้งเสนอให้ปรับคณะกรรมการ คปพ. เน้นบุคคลที่มีความตั้งใจเข้ามาทำงาน โดยจะเสนอ มส.แต่งตั้ง คปพ.ชุดใหม่ต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...
คปพ.ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาคปพ.ชุดใหม่มหาเถรสมาคมข่าวทั่วไป