Thairath Logo
กีฬา

เห็นใจอนาคตของชาติ

Share :


จดหมายร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกที่สอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลบอกว่า เป็นแม่ของเด็กนักเรียน 1 ใน 20 คน ที่สอบโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี)

ตาม มาตรฐานโคเซ็น สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทย์ (ชลบุรี) เข้าเรียนอย่างสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง

บอกว่า หลักสูตรนี้เปิดรับ 2 สาขา คือ 1.สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทย์ จ.ชลบุรี 2.สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

เปิดรับสาขาละ 20 คน

เริ่มเรียนในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา มีการแจ้งจาก สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ ออกสื่อทำข่าว ทั้งทางสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมากมาย ทำให้เด็กๆ และผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

จนเดือนธันวาคม มีหนังสือจาก สำนักงานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สอศ. ลงวันที่ 21 ธันวาคม เลขที่ ศธ.0606/1444 เรื่องให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยฐานวิทย์ จ.ชลบุรี แจ้งประชุมร่วมกับผู้ปกครอง

บอกว่าเป็นเรื่องการปรับการเรียนการสอนและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี) ตามมาตรฐานโคเซ็น เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง 5 ปี

แค่หลักสูตร ปวส. 5 ปี เฉยๆ

เมื่อหนังสือนี้ออกมาเป็นเหตุให้เด็กนักเรียนทั้ง 40 คน และผู้ปกครอง เกิดความตกใจ สงสัย กังวลใจ โดยเฉพาะเด็กๆแทบจะไม่มีกำลังใจเรียนเลย ทางผู้ปกครองได้คุยกันอย่างเป็นห่วง จนสรุปกันว่าจะรอฟังการชี้แจงจากที่ประชุมที่วิทยาลัยสุรนารี ในวันที่ 5 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาว่าจะดำเนินการกันอย่างไร

แต่ก็ไม่มีข้อยืนยันออกมาเป็นแนวทางที่ชัดเจน

คนที่ร้องขอความเป็นธรรมบอกว่า ผู้ปกครองสาขาชลบุรี พร้อมใจกันทำหนังสือคัดค้านกับหนังสือที่ออกมาจาก สอศ.ที่จะยื่นในวันประชุมที่ 13 มกราคม 2562 ทีี่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทย์ จ.ชลบุรี

ขอความช่วยเหลือช่วยเข้าร่วมรับฟัง และขอคำยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในแง่หลักสูตรทุกประการ

ผู้ปกครองทุกคนขอคำตอบยืนยันว่าโครงการนี้อยู่เหมือนเดิมทุกประการ

สงสารลูก และสภาพจิตใจเด็กๆทุกคนมาก ความภูมิใจ ความตั้งใจของเด็กๆแทบไม่เหลือแล้ว

พวกเขาอายุแค่ 15 ปี โปรดช่วยเด็กๆด้วย.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th 

อ่านเพิ่มเติม...
ปวส.โคเซ็นกระทรวงศึกษาธิการเลขที่1 วิภาวดีฯเพลิงพยัคฆ์