วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
SACICT เชิดชูคนทำงานศิลปหัตถกรรม เฟ้นหาทายาทช่างศิลป์สานต่อองค์ความรู้งานฝีมือ

SACICT เชิดชูคนทำงานศิลปหัตถกรรม เฟ้นหาทายาทช่างศิลป์สานต่อองค์ความรู้งานฝีมือ

  • Share:

เพื่อให้งานเชิงช่างฝีมือของไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาติ ยังคงอยู่สืบต่อไป ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จึงสานต่อโครงการเชิดชูผู้ทำงานศิลปหัตถกรรม คัดสรร “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” และ “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” ประจำปี 2562 ด้วยการเฟ้นหาบุคคลที่มีองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่สืบทอดมาแต่ดั้งเดิมมีทักษะฝีมือเชิงช่างในงาน ศิลปหัตถกรรมจากทั่วประเทศกว่า 300 ราย คัดสรรผู้ที่มีทักษะฝีมือในงานศิลปหัตถกรรม และมีผลงานโดดเด่น พร้อมเชิดชูและเผยแพร่ผลงาน

อัมพวัน

นางอัมพวัน พิชาลัย ผอ. SACICT เปิดเผยว่า SACICT เห็นถึงคุณค่าในตัวบุคคลผู้อนุรักษ์และสืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งงานหัตถกรรมบางประเภทมีแนวโน้มที่จะสูญหายไปจากวิถีชีวิตและสังคมไทยในปัจจุบัน บางประเภทนับวันเหลือผู้ที่สนใจสืบสานงานฝีมือเชิงช่างน้อยลงไปทุกที SACICT จึงให้ความสำคัญกับการที่จะอนุรักษ์ รักษาคุณค่าภูมิปัญญา ทักษะฝีมือและองค์ความรู้เชิงช่างที่อยู่ในตัวบุคคล ที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติอันมีค่าที่สุดเหล่านี้ ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา และส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน คนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่า เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการช่วยกันอนุรักษ์ รักษา สืบสานต่อ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดผสมผสานด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม และแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดสู่ความร่วมสมัยและสมัยนิยมอันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางการตลาดในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ และด้วยความสำคัญนี้ SACICT จึงดำเนินกิจกรรมคัดสรรและเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทรงคุณค่าเหล่านี้ใน 3 สถานะ ประกอบด้วย “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” และ “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา

สำหรับการเตรียมการสรรหาบุคคลเพื่อที่จะเชิดชูเป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” และ “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” ในปี 2562 นี้ ให้ความสำคัญกับกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่ถือเป็นสุดยอดฝีมือ เริ่มจากการสรรหาบุคคลจากทั่วประเทศ และเป็นที่น่ายินดีในปีนี้ มีจำนวนผู้ที่เสนอชื่อเข้าร่วมการคัดสรรทั้ง 3 ประเภทบุคคลจากทั่วประเทศมากกว่า 300 ราย ในหลากหลายประเภทผลงานศิลปหัตถกรรม เช่น เครื่องทอ เครื่องกระดาษ เครื่องไม้ เครื่องดิน เครื่องโลหะ เครื่องจักสาน เป็นต้น

โดยจะให้ความสำคัญในเรื่องของบุคคลผู้มีทักษะฝีมือ และมีองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่สะท้อนผ่านผลงานอันทรงคุณค่า งดงาม น่าประทับใจ ที่เป็นที่สุดของงานแขนงนั้นๆ จริงๆ โดย SACICT จะประกาศเชิดชูเกียรติ พร้อมทั้งนำผลงานที่สะท้อนตัวตนของผู้ได้รับการเชิดชูทุกคนนำมาจัดแสดงให้ได้ชื่นชมภายในงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 10” ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ม.ค-3 ก.พ.ศกนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ติดตามได้ที่ www.sacict.or.th และ https://www.facebook.com/sacict/

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้