๓๒ ชันษา พระองค์หญิงสิริวัณณวรี

Share :

ในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 32 ชันษา วันที่ 8 มกราคม 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงฉลองชุดไทยอย่างงดงามดังแบบอย่างพระราชวงศ์ไทยยุคใหม่ เสด็จบำเพ็ญพระกุศลปล่อยพันธุ์ปลา ที่บริเวณท่าวาสุกรี

โดยทางกรมประมงได้ถวายพันธุ์ปลาไทยน้ำจืด 9 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว, ปลาตะเพียน ทอง, ปลายี่สกไทย, ปลาแก้มชํ้า, ปลาสร้อยขาว, ปลากระแต, ปลาชะโอน, ปลา โพง และปลา บึก รวมทั้งสิ้น 390,000 ตัว ปล่อยลงสู่แม่น้ำ ณ ท่าวาสุกรีโอกาสเดียวกันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานวโรกาสให้ข้าราชบริพารและผู้ถวายงานด้านต่างๆ เข้าเฝ้าถวายพระพรอย่างใกล้ชิด ยังความปลาบปลื้มแก่ทุกคนเป็นยิ่งนัก.

อ่านเพิ่มเติม...