วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประกันสังคม ควัก 2.6 พันล้าน จ่ายเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร ลูกต่างด้าวได้ด้วย

ประกันสังคม ควัก 2.6 พันล้าน จ่ายเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร ลูกต่างด้าวได้ด้วย

  • Share:

สำนักงานประกันสังคม ควัก 2.6 พันล้าน จ่ายเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 600 บาท แก่ลูกผู้ประกันตนกว่า 1.3 ล้านคน พร้อมโอนเข้าบัญชี 31 ม.ค. 62 ส่วนบุตรแรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิด้วย...

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึง การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากสำนักงานประกันสังคม จากเดิมที่เคยจ่าย 400 บาท เป็น 600 บาท ว่า เดิมที สปส. จ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน ที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี จำนวน 400 บาท ต่อเดือน/คน

ทั้งนี้ จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ทุกเดือน แต่หลังจากวันที่ 31 ม.ค. 62 ประกันสังคมได้ปรับอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตนจาก 400 เป็น 600 บาท โดยจะจ่ายย้อนหลังให้จนถึงเดือน ม.ค. 2561 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของประชาชนและภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน ยังเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีบุตรมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีอัตราการเกิดน้อย โดยบุตรของผู้ประกันตนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ จำนวน 3 คน จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจำนวน 600 บาทต่อคน ในวันที่ 31 ม.ค. 62 สปส.จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนย้อนหลังไปจนถึงเดือน ม.ค. 61 จำนวนเดือนละ 200 บาท รวม 12 เดือน เป็นจำนวน 2,400 บาท บวกกับของเดือน ม.ค. 62 อีก 600 บาท มีเด็กที่ได้รับสิทธิจำนวน 1.3 ล้านคน

"อย่างไรก็ตาม ประกันสังคมต้องจ่ายเงินในส่วนนี้เป็นเงิน 2.6 พันล้านบาท โดยบุตรของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องและอยู่ในระบบประกันสังคม ก็จะได้รับสิทธิเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเหมือนคนไทยด้วย" นายอนันต์ชัย กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้