วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ สาวงาม Miss Intelligent นำความรู้อาชญาวิทยาแก้ปัญหาสังคม

ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ สาวงาม Miss Intelligent นำความรู้อาชญาวิทยาแก้ปัญหาสังคม

  • Share:สาวรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ผู้มีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาช่วยสร้างสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการนำความรู้มาช่วยขับเคลื่อนสังคม เริ่มต้นด้วยการสมัครประกวดนางสาวไทย หวังเพื่อใช้เวทีนี้เป็นกระบอกเสียงในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม จากนั้นได้ผันมาทำงานเป็นนักวิชาการ

ส้ม—ดร.พัชรินทร์ เล่าถึงเส้นทางการทำงานของตนว่า ส้ม เรียนจบปริญญาตรี คณะบัญชีมหาวิทยาลัยรังสิต พอจบมาตั้งใจจะมาช่วยงานธุรกิจของที่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเข้ามาดูแลภาพรวมทุกอย่าง แต่ด้วยความที่เป็นคนชอบติดตามข่าวสารอยู่เป็นประจำ เห็นข่าวในสังคมมีปัญหามากมาย โดยเฉพาะ ข่าวอาชญากรรม พอดีมีการเปิดรับสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาอาชญาวิทยา ที่ Sam Houston State University สหรัฐอเมริกา ด้วยความสนใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายในสังคม ส้ม จึงตัดสินใจเรียนต่อด้านนี้ทันที

“ส้ม สนใจเพราะเป็นสาขาวิชาที่ใหม่ และยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในประเทศไทย และเราจะได้ศึกษาปัญหาสังคมอย่างแท้จริง ซึ่งพอได้เรียนจึงรู้ว่าเป็นการเรียนแบบสหวิทยาการ ที่จะเรียนรู้ครอบคลุมเรื่องกาย จิต สังคม จะศึกษาเรื่องของอาชญากรรมในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของการก่ออาชญากรรม ประเภทหรือลักษณะของคนที่ก่ออาชญากรรม รวมถึงควบคุม แก้ไขปัญหาของอาชญากรรมต่างๆ อย่างบางคนไม่ได้มีจิตใจที่จะเป็นอาชญากร แต่เมื่อเจอสภาพแวดล้อมบีบบังคับ ทำให้เขาตัดสินใจกระทำในสิ่งที่ไม่คาดคิด การเรียนในสาขาวิชานี้จึงเป็นการเรียนที่กว้าง และเป็นองค์ความรู้ที่ครอบคลุมในหลายๆด้านที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้ นอกจากนี้ ส้ม มองว่าความรู้เราควรมีหลายๆด้าน แม้ว่าการเรียนในสาขาวิชาชีพนี้จะฉีกแนวจากพื้นฐานที่เรียนบัญชีมา การเรียนบัญชี สอนให้เรามีความรู้ด้านการบริหาร แต่ความรู้ในสาขาวิชาอาชญาวิทยา เป็นความรู้ที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้ เป็นสาขาวิชาที่เรียนแล้วเกิดประโยชน์ ทำให้เราสามารถเข้าใจปัญหาสังคมได้มากขึ้น จนเมื่อเรียนต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล การเรียนจะเน้นการเจาะลึกเพื่อความเชี่ยวชาญ และพัฒนาการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบให้มากยิ่งขึ้น ส้ม คิดว่าการนำความรู้ความสามารถที่มีมาทำประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม จะเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเอง”

หลังจากเรียน คุณส้ม เล่าว่า ได้มาสมัครประกวดนางสาวไทยในปี 2552 เพียงเพราะคิดว่าถ้าเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะเป็นกระบอกเสียงช่วยเหลือและพัฒนาสังคมได้ รวมทั้งเห็นว่าเวทีนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสาวไทย เป็นการทำงานเพื่อสังคม ซึ่ง ส้ม ได้เพียงตำแหน่ง Miss Intelligent จากการประกวด จากนั้นจึงได้เข้ามาทำงานเป็นที่ปรึกษาหลายๆแห่ง ไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา, อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการเงินการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร, อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร ฯลฯ รวมถึงเป็นนักวิชาการ และปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ และวิทยากร ด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม และตอนนี้ได้เข้ามาทำงานทางการเมืองด้วย

ส่วนหลักในการทำงานของสาวเก่งคนนี้ เธอบอกว่า ด้วยนิสัยที่เป็นคนชอบรับฟังปัญหาของผู้อื่น และไม่ชอบที่จะอยู่นิ่ง จึงอยากที่จะนำความรู้ความสามารถที่มีมาช่วยพัฒนาประเทศ พัฒนาสังคมให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ในฐานะคนรุ่นใหม่ไฟแรง เธอจึงพร้อมลุยงานอย่างเต็มความสามารถเลยทีเดียว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้