Thairath Logo
กีฬา

ฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทอดพระเนตรงานอุ่นไอรัก

Share :

ที่พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อเวลา 18.28 น. วันที่ 7 ม.ค. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ที่พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยมี พล.อ.ท.ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฝ้ารับเสด็จท่ามกลางประชาชนที่เที่ยวชมงานเฝ้ารอรับเสด็จเป็นจำนวนมาก

เมื่อเสด็จถึงพระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรนิทรรศการโดยรอบพระลานพระราชวังดุสิต อาทิ นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ อันเป็นนิทรรศการที่สะท้อนให้เห็นว่า คนไทยสร้างบ้านสร้างเมืองมา มีแม่น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต ทั้งความเป็นอยู่และอาหาร เป็นป้อมปราการ และ คูเมือง นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีโครงการเกี่ยวกับสายน้ำถึง 4,000 กว่าโครงการ ฯลฯ

จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จมายังสนามเสือป่า ทอดพระเนตรร้านค้าในพระบรม วงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญทั้งจากภาครัฐและเอกชน ทรงเยี่ยมชมร้านจิตอาสา 904 ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ร้านมูลนิธิพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร้านภูฟ้า ร้านมูลนิธิจุฬาภรณ์ ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร้านโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สำหรับบรรยากาศตลอดวัน ประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ส่วนใหญ่แต่งกายด้วยชุดไทยแบบโบราณ เดินทางมาเที่ยวชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการถ่ายภาพความสวยงามของพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เรือพระที่นั่งจำลองทั้ง 4 ลำ ภาพวาดสามมิติวิถีชีวิตของคนไทยที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ริมกำแพงรอบพระลานพระราชวังดุสิต รวมทั้งดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันเป็นที่ระลึก นอกจากนี้ ยังให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการต่างๆ และหาซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าของพระบรมวงศานุวงศ์และลิ้มรสอาหารแบบชาววังแท้ๆ ส่วนยอดผู้เข้าร่วมงานอุ่นไอรัก เมื่อวันที่ 6 ม.ค.62 จำนวน 42,589 คน ยอดรวมตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.61-6 ม.ค.62 จำนวน 796,185 คน

อ่านเพิ่มเติม...
งานอุ่นไอรักอุ่นไอรัก คลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์สนามเสือป่า