Thairath Logo
กีฬา

วันแรก นักเรียนกรุงเทพคริสเตียน ใส่ไปรเวทมาโรงเรียน

Share :

ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลก นักเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ใส่ไปรเวทมาโรงเรียนวันแรก ทดลองใส่ทุกวันอังคาร 1 ภาคเรียน หากไม่ดี ก็ยกเลิก ...

บรรดานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ใส่ชุดไปรเวทมาโรงเรียน เป็นแนวความคิดของคณะอาจารย์และผู้อำนวยการ เพื่อตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลก และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

โดยจะอนุญาตให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาใส่ชุดไปรเวทมาโรงเรียนได้ในทุกวันอังคาร โดยไม่มีการบังคับ และจะใช้เวลาในการทดลองให้นักเรียนใส่ชุดไปรเวทมาโรงเรียนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

หากทางโรงเรียนประเมินแล้วเห็นว่าไม่ดีก็จะยกเลิก และให้ใส่ชุดนักเรียนตามเดิม.

เข้าแถวเรียบร้อย เป็นระเบียบ
สไตล์ผม .. หมีน้อยก็มา
อากาศมันเย็นๆ ..
ถึงจะวัยรุ่น แต่ไม่ทิ้งความเป็นไทยนะครับ
เรียบร้อยพอไหมครับ..
พวกเราจะร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง .. ฮึบ
Happy ...

ภาพ : เอกลักษณ์ ไม่น้อย

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยไปรเวทนักเรียนมัธยมทดลองแต่งประมวลภาพข่าวทั่วไป