Thairath Logo
กีฬา

สรรพากร สั่งยกเลิกคืนภาษีผ่านเช็ค เน้นวิธีใหม่ ไฉไล ไว สะดวกกว่า

Share :

สรรพากร ยกเลิกส่งเช็คคืนเงินภาษีทางไปรษณีย์ เริ่มปีนี้ แนะใช้พร้อมเพย์ สะดวก เร็วกว่า ฝากถึงคนไม่ใช้พร้อมเพย์ ไม่ต้องกังวล มีช่องทางอื่นรองรับ...

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี เปิดเผยกับทีมข่าวเจาะประเด็น ไทยรัฐออนไลน์ ว่า ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกรมสรรพากร ได้มีการยกเลิกส่งเช็คคืนเงินภาษีทางไปรษณีย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีช่องทางการคืนภาษีระบบอื่นทดแทน เนื่องจากปัจจุบันประชาชนกว่า 70% หันมาใช้บริการพร้อมเพย์ในการคืนเงินภาษี ส่วนประชาชนที่ยังรับคืนเงินภาษีจากเช็คนั้นมีเพียง 30% และมีแนวโน้มว่าจะลดลงต่อเนื่องทุกปี

ทั้งนี้ ทางกรมสรรพากรไม่ได้บังคับให้ประชาชนลงทะเบียนพร้อมเพย์ เพื่อรับคืนเงินภาษี และขึ้นอยู่กับความสมัครใจของประชาชน หากท่านใดไม่ได้สมัครลงทะเบียนพร้อมเพย์ ท่านสามารถขอรับคืนเงินภาษีได้ด้วยวิธีการอื่นๆ ดังต่อไปนี้

1.ประชาชน สามารถนำหนังสือแจ้งคืนภาษีของกรมสรรพากรไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อนำเงินเข้าบัญชีต่อไป

2.หากท่านใดไม่มีบัญชีธนาคาร แต่ต้องการขอรับคืนเงินภาษี สามารถติดต่อขอรับคืนที่ธนาคารกรุงไทย โดยทำตามระบบที่ทางธนาคารได้กำหนดไว้

“ประชาชนผู้ได้รับเงินคืนภาษีทุกท่านไม่ต้องกังวลนะครับ ท่านยังได้รับเงินคืนเหมือนเดิม แต่เรามองว่าการได้รับเงินผ่านทางพร้อมเพย์นั้น ทำได้ท่านได้รับความสะดวกและได้รับเงินรวดเร็วกว่า ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เกิดปัญหาเช็คสูญหาย เช็คตกค้างอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังประชาชนต้องเสียเวลาเดินทางไปธนาคารด้วย” นายวินิจ กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...
คืนภาษีขอคืนภาษีคืนภาษี ผ่านเช็คคืนภาษี พร้อมเพย์ข่าวร้อนข่าวทั่วไป